U siječnju godišnji rast proizvođačkih cijena 1,8%

03.03.2017

Prema posljednjim podacima DZS-a, u siječnju su, po prvi puta od srpnja 2013. proizvođačke cijene na domaćem tržištu zabilježile pozitivnu godišnju stopu rasta (1,8%) čime je zaustavljen trend deflatornih kretanja na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini također, i drugi mjesec za redom zabilježen je rast promatranih cijena za 0,7%.

 

Prema posljednjim podacima DZS-a, u siječnju su, po prvi puta od srpnja 2013. proizvođačke cijene na domaćem tržištu zabilježile pozitivnu godišnju stopu rasta (1,8%) čime je zaustavljen trend deflatornih kretanja na godišnjoj razini. Na mjesečnoj razini također, i drugi mjesec za redom zabilježen je rast promatranih cijena za 0,7%.

Promatrano prema GIG-u godišnji rast cijena proizvoda proizvedenih i prodanih na domaćem tržištu predvođen je prvenstveno višim cijenama energije (6%) dok je blagi rast cijena zabilježen i u kategoriji netrajni proizvodi za široku potrošnju (0,6%). Istovremeno su stagnaciju na godišnjoj razini zabilježile cijene trajnih proizvoda za široku potrošnju dok je pad proizvođačkih cijena zabilježen u kategoriji intermedijarnih proizvoda (-1,7%) i kapitalnih proizvoda (-0,3%). Isključimo li iz ukupne industrije na domaćem tržištu komponentu energije, cijene su na godišnjoj razini u prosincu zabilježile pad od 0,3% dok su u odnosu na prethodni mjesec više 0,1%.

Prema NKD-u više cijene na domaćem tržištu na godišnjoj razini zabilježene su samo u kategoriji prerađivačke industrije (5%) dok je u kategorijama rudarstvu i vađenju, i opskrbe električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija zabilježen pad od 14,4% odnosno 5,3%. U kategoriji opskrbe vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnost sanacije zabilježena je stagnacija promatranih cijena. Promatramo li kategorije unutar prerađivačke industrije uvjerljivo najsnažniji predvodnik rasta proizvođačkih cijena na domaćem tržištu je proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda uz godišnji rast cijena za 40,5%.

Polagani i blagi oporavak cijena na svjetskih robnim tržištima (prije svega sirove nafte i hrane) prelijeva se i na domaće cijene koje se, u skladu s našim očekivanjima, vraćaju k pozitivnim vrijednostima. Prema našim očekivanjima, i tijekom nadolazećih mjeseci očekujemo nastavak pozitivnih stopa rasta proizvođačkih cijena. Uz projicirani lagani rast cijena nafte na svjetskim tržištima te postupni oporavak potražnje očekujemo da bi prosječan rast potrošačkih cijena u ovoj godini mogao biti na razini od 1,5%.