Poboljšanje pokazatelja iz ankete o pouzdanju potrošača

13.02.2017

Posljednji podaci HNB-a koji pokazuju rezultate anketnog istraživanja o percepciji potrošača, u prosincu prošle godine zabilježili su poboljšanje na mjesečnoj i godišnjoj razini kod sva tri kompozitna pokazatelja pouzdanja potrošača.

 

Posljednji podaci HNB-a koji pokazuju rezultate anketnog istraživanja o percepciji potrošača, u prosincu prošle godine zabilježili su poboljšanje na mjesečnoj i godišnjoj razini kod sva tri kompozitna pokazatelja pouzdanja potrošača.

Tako je kompozitni indeks očekivanja potrošača (IOP) koji odražava očekivanja potrošača za narednih 12 mjeseci po pitanju financijske situacije u kućanstvu te ukupne ekonomske situacije u Hrvatskoj, u prosincu iznosio negativnih 2,8 indeksnih bodova. Time je i peti mjesec zaredom zabilježio poboljšanje na mjesečnoj razini (0,2 indeksnih bodova) te je u odnosu na prosinac 2015. godine porastao za 1,1 indeksnih bodova.

U istom promatranom mjesecu, indeks pouzdanja potrošača (IPP) koji pored navedenih komponenti IOP indeksa sadrži i dodatnu procjenu kretanja broja nezaposlenih u narednih 12 mjeseci te procjenu mogućnosti osobne štednje također je zabilježio poboljšanje na mjesečnoj razini (od 1,4bb) dosegnuvši razinu od -15,3. U odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 4,0 indeksna boda.

Naposljetku, kompozitni indeks raspoloženja potrošača (IRP) u prosincu prošle godine je porastao do -19,9 zabilježivši mjesečni i godišnji rast od 4,7 odnosno 5,6 indeksnih bodova. Potonje ukazuje na poboljšanu percepciju ispitanika glede financijske situacije u kućanstvu te ukupne ekonomske situacije u Hrvatskoj tijekom proteklih 12 mjeseci, uz istovremeno poboljšanje indeksa odgovora glede kupnje trajnih dobara za kućanstvo.

Nakon što su u konačnici i posljednji DZS-ovi podaci o fizičkim pokazateljima u turizmu potvrdili rekordnu sezonu 2016. koja je polučila niz multiplikativnih učinaka na osobnu potrošnju, dohodak kućanstava te na gospodarstvo u cjelini, ne iznenađuje pozitivan trend u kretanju kod sva tri kompozitna indeksa. Osim toga, činjenica je da su se vrijednosti pokazatelja o pouzdanju potrošača nakon dugog niza recesijskih godina vratile na razine kakve su posljednji puta zabilježene u vrijeme prije krize (2007. godine). Nastavak pozitivnih trendova očekujemo i tijekom 2017. godine.