Nastavak rasta monetarnih agregata na godišnjoj razini

01.02.2017

Prema posljednjim podacima HNB-a, monetarni agregat M1 (novčana masa) koji obuhvaća gotov novac izvan banaka, depozite ostalih bankarskih institucija i ostalih domaćih sektora kod HNB-a te depozitni novac kod kreditnih institucija, u prosincu je iznosio 83,5 mlrd. kuna.

 

Prema posljednjim podacima HNB-a, monetarni agregat M1 (novčana masa) koji obuhvaća gotov novac izvan banaka, depozite ostalih bankarskih institucija i ostalih domaćih sektora kod HNB-a te depozitni novac kod kreditnih institucija, u prosincu je iznosio 83,5 mlrd. kuna. U odnosu na studeni zabilježen je rast od 4,6 mlrd. kuna (5,8% mjesečno), dok je na godišnjoj razini rast iznosio 12,8 mlrd. kuna (18,1%).

Pritom je pozitivan doprinos rastu novčane mase (M1) prije svega došao od povećanja depozitnog novca koji je u prosincu dosegnuo razinu od 61 mlrd. kuna (zabilježivši godišnji rast od 10,5 mlrd. kuna ili 20,8%) te gotovog novca izvan banaka (22,5 mlrd. kuna) koji je na godišnjoj razini viši za 2,3 mlrd. kuna (11,5%).

Najšire definirani monetarni agregat M4 (koji obuhvaća ukupna likvidna sredstva M1 uvećano za štedne i oročene kunske i devizne depozite te obveznice i instrumente tržišta novca i udjele novčanih fondova) u prosincu je dosegnuo razinu od 300,9 mlrd. kuna. U odnosu na studeni M4 viši je za 2,5 mlrd. kuna (0,8%) dok je na godišnjoj razini zabilježio rast od preko 13,5 mlrd. kuna (4,7%). Pritom su štedni i oročeni kunski depoziti uz mjesečni pad od 142 mil. krajem prosinca iznosili 35,6 mlrd. kuna (mjesečni pad od 0,4%) dok su u usporedbi s prosincem 2015. porasli za 403 mil. kuna (1,1%). Istovremeno su se devizni depoziti uz mjesečni pad od 2,4 mlrd. kuna (1,4%) spustili na razinu od 169,7 mlrd. kuna te su na godišnjoj razini niži za 1,6 mlrd. kuna (0,9%).

Obzirom da u strukturi ukupnih štednih i oročenih depozita 83% čine devizni depoziti, negativan impuls rastu štednih i oročenih deviznih depozita na godišnjoj razini došao je od jačanja domaće valute u odnosu na euro (prema tečajnici HNB-a, srednji devizni tečaj EUR/HRK krajem prošle godine niži je za 1,3% u odnosu na prosinac 2015.).