Naknade

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte (359 KB)

Naknade za prihvat kartičnih proizvoda na prodajnim mjestima (93 KB)

Naknade za kartično poslovanje za poslovne subjekte (115 KB)

Izvadak iz odluke o visini naknade za kupoprodaju deviza korištenjem usluga Financijskih tržišta (498 KB)

Ostala dokumentacija

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte (359 KB)

Osnovne informacije o zaštiti depozita (94 KB)

Naknade za prihvat kartičnih proizvoda na prodajnim mjestima (93 KB)

Politika izvršavanja naloga klijenata (496 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija (129 KB)

Arhiva-2018-11-01_Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (114 KB)