Naknade

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte (361 KB)

Naknade za prihvat karticnih proizvoda na prodajnim mjestima (73 KB)

Pojašnjenje promjena Naknada za kartično poslovanje za poslovne subjekte od 16.02.2021. (106 KB)

Naknade za kartično poslovanje za poslovne subjekte (138 KB)

Naknade za kupoprodaju deviza korištenjem usluga Sektora riznice i investicijskog bankarstva (125 KB)

Ostala dokumentacija

Izvadak iz odluke o visini naknada za usluge - za poslovne subjekte (361 KB)

Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata (410 KB)

Pojašnjenje promjena Općih uvjeta poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata od 6.7.2022. (59 KB)

Osnovne informacije o zaštiti depozita (266 KB)

Terminski plan izvršenja platnih transakcija (188 KB)

Arhiva-2018-11-01_Terminski plan izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe (114 KB)