Nazad

B2G (Business to Government)

B2G usluge predstavljaju skup elektroničkih usluga državne uprave i javnih službi dostupnih putem Interneta koje poslovni subjekti koriste uz uporabu uređaja (ActivKey USB uređaj ili Smart Card kartice) na kojima su pohranjeni FINA certifikati.

e-Regos usluga je namijenjena svim obveznicima podnošenja Obrasca R-Sm, a omogućuje jednostavniji, brži i suvremeniji način predaje istog u elektroničkom obliku 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu bez odlaska na šalter FINA-e.

Usluga omogućava:

  • upis podataka Obrasca R-Sm u elektroničkom obliku,
  • predaju elektronički potpisanog Obrasca R-Sm putem Interneta u sustav REGOS-a u FINA-i,
  • preuzimanje datoteke s greškama u specifikaciji po osiguranicima o obračunatim doprinosima,
  • preuzimanje pregleda nepovezanih Obrazaca R-S/R-Sm, uplata odnosno povrata doprinosa,
  • tiskanje elektronički potpisane stranice A Obrasca R-Sm, a korisnicima je osigurana i dodatna ovjera na šalterima u FINA-i.

Prednosti usluge:

  • mogućnost predaje Obrasca R-Sm 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu,
  • ušteda vremena: nije potreban odlazak na šalter FINA-e, izvješće o ispravnosti Obrasca dobije se gotovo trenutačno, a u slučaju neispravnih podataka s Obrasca, novi, ispravljeni podaci mogu se odmah poslati u sustav REGOS-a,
  • ušteda prostora: nema papirnate dokumentacije, sve potvrde i Obrasci su u elektroničkom obliku i mogu se pohraniti na računalo ili vanjski medij.

Preduvjeti za ugovaranje usluge:

  • posjedovanje USB uređaja ili Smart Card katice s FINA certifikatom (dostupan svim korisnicima RBA iDIREKT-a),
  • ispuniti Pristupnicu za FINA e-usluge koju je potrebno dostaviti Odjelu transakcijskih poslova u najbližoj podružnici Raiffeisenbank Austria d.d.

Naknade:
Naknada za korištenje FINA e-usluga (Registar koncesija, Registar godišnjih financijskih izvještaja, WEB BON, e-Regos i e-Blokade) iznosi 50,00 kuna + PDV mjesečno, za koje FINA ispostavlja račun direktno korisniku, poslovnom subjektu i obračunava se za vrijeme korištenja usluge.

Iznos mjesečne naknade obuhvaća predaju R-Sm obrasca, ovjeru elektroničkog potpisa, predaju godišnjeg financijskog izvještaja, predaju mjesečnog i tromjesečnog statističkog izvještaja, te uvid u Registar koncesija.

Dodatne usluge naplaćuju se sukladno cjeniku FINA-e kojeg možete pogledati na službenim Internet stranicama FINA-e ili dobiti u najbližoj poslovnici FINA-e.