Nazad

eDeal

eDEAL je RBA usluga namijenjena pravnim osobama koja omogućava detaljan i pregledan uvid u kretanje deviznih tečajeva i trgovanje devizama preko interneta.

eDEAL omogućuje:

 • izravan i jednostavan pristup deviznom tržištu putem interneta,
 • sklapanje FX spot transakcija - konverzija valuta s rokom namire do dva radna dana od datuma sklapanja posla,
 • sklapanje FX forward transakcija - konverzija valuta s rokom namire više od dva radna dana od datuma sklapanja posla,
 • sklapanje FX swap transakcija pri čemu se istovremeno dogovara konverzija jedne valute u drugu s povratnom konverzijom na određeni kasniji datum,
 • oročavanje depozita u domaćoj i inozemnim valutama,
 • jednostavan pregled sklopljenih transakcija za proteklo razdoblje,
 • chat s dealerom u Sektoru Riznice i investicijskog bankarstva,
 • dostupnost financijskih novosti putem portala Limun.hr.

eDEAL trgovanje je sigurno
Za pristup aplikaciji korisnici se autentificiraju putem uređaja izdanog od strane Raiffeisenbank Austria d.d. u iDIREKT Internet bankarstvo, gdje imaju poveznicu na eDEAL uslugu.

Preduvjeti za pristup eDEAL usluzi:

 • otvoren redovni račun u RBA,
 • ugovoreno iDIREKT internetsko bankarstvo.

Potrebna dokumentacija za ugovaranje eDEAL usluge:

 • popunjena i ovjerena Pristupnica RBA eDEAL usluge.

Ispunjenu i potpisanu pristupnicu predajte u najbližu RBA poslovnicu, kod kreditnog referenta ili pošaljite na adresu:

Raiffeisenbank Austria d.d.
RBA DIREKT
Magazinska 69
10000 Zagreb
"za eDEAL"

Uštedite svoje dragocjeno vrijeme i ostvarite bolji tečaj i kamatnu stopu na brži te jednostavniji način uz RBA eDEAL uslugu!

Upute za korištenje aplikacije dostupne su korisnicima usluge u sklopu iDIREKT internetskog bankarstva.

Pristupnica i opći uvjeti dostupni su na www.rba.hr, u poslovnici RBA ili kod vašeg nadležnog kreditnog referenta.