1. Uvod

Što je mojaRBA?

mojaRBA je mobilno bankarstvo Raiffeisen banke za iPhone i Android uređaje. Uz standardne usluge mobilnog bankarstva, poput pristupa osobnim računima putem mobilnih uređaja, nudi i zanimljive, inovativne funkcionalnosti.

Tko ju može koristiti?

Sve fizičke osobe koje u RBA imaju otvoren jedan od računa ili kreditnu karticu, te posjeduju mobilni telefon s odgovarajućim minimalnim tehničkim zahtjevima za instalaciju.

2. Funkcionalnosti

 • ugovaranje mojaRBA mobilnog bankarstva putem video poziva
 • otvaranje tekućeg računa putem video poziva

Preglednost, kontrola i personalizirano upravljanje

 • lista, stanje i detalji svih vaših računa: (tekući u kunama, žiro u kunama, tekući devizni, žiro devizni, á vista štedni, depoziti, kreditne kartice i krediti)
 • mogućnost imenovanja, preslagivanja i skrivanja računa na listi
 • detalji transakcija za svaki od računa
 • automatska kategorizacija vaših transakcija uz mogućnost ručne promjene kategorije svake transakcije
 • pregled statistike prihoda i potrošnje pojedinačno po računima i kreditnim karticama
 • brzi prijenos novca između vaših računa te depozita, kreditnih kartica i kredita
 • pregled stanja i detalja ugovorenog Raiffeisen dobrovoljnog mirovinskog fonda te lista transakcija i mogućnost brze uplate u fond.

Jednostavnija plaćanja

 • KlikPay - plaćanje kontaktima iz imenika vašeg uređaja
 • dijeljenje 2D barkoda IBAN-a tekućeg i žiro računa ili kredita i dijeljenje IBAN-a deviznih računa u tekstualnom obliku
 • FotoNalog plaćanje skeniranjem QR koda i 2D barkoda ili odreska uplatnice s mogućnošću učitavanja slike koda ili odreska iz foto galerije vašeg uređaja
 • jednostavan ručni unos novog plaćanja
 • spremanje predložaka
 • brza i jednostavna uplata na kredite i kreditne kartice
 • brzo ponavljanje plaćanja s liste nedavnih plaćanja, s liste transakcija ili iz predložaka plaćanja
 • preuzimanje detalja plaćanja u PDF obliku

Dodatne funkcionalnosti

 • kupoprodaja deviza za klijente koji imaju devizni račun u Banci
 • tečajna lista
 • mogućnost odabira ‘brzih akcija’ za funkcionalnosti koje najčešće koristite
 • odabir jezika aplikacije (HR / EN)
 • mToken za pristup iDIREKT internetskom bankarstvu za stanovništvo
 • pretraga i filtriranje lokacija bankomata i poslovnica s prikazom radnog vremena i navigacijom

3. Instalacija

Minimalni tehnički zahtjevi koje pametni telefon* mora zadovoljavati kako bi instalacija bila moguća su iOS verzija 11 odnosno Android verzija 6.0. Aplikacija je optimizirana za rad na službenim, javno objavljenim verzijama operativnih sustava. U slučaju preuzimanja beta verzija operativnih sustava, postoji mogućnost da mojaRBA neće raditi.

mojaRBA aplikacija za mobilne telefone dostupna je za preuzimanje putem Google Play trgovine za Android uređaje, AppGallery trgovine za Huawei uređaje i App Store-a za iOS uređaje.

Image Map
*Aplikaciju je moguće instalirati i na tablet ukoliko uređaj zadovoljava minimalne uvjete za instalaciju, no sučelje aplikacije ipak je prilagođeno za mobilne telefone.
Napomena: Za uspješnu aktivaciju potrebno je osigurati stabilnu internetsku konekciju.

3.1. Ugovaranje i aktivacija mojaRBA aplikacije

Klijenti mojaRBA mobilno bankarstvo mogu ugovoriti putem iDIREKT internetskog bankarstva za stanovništvo, video pozivom te u poslovnici RBA. Reaktivaciju mogu provesti i kroz samu aplikaciju.

3.2. Aktivacija putem opcije „Imam aktivacijski kod“

Ova opcija se koristi za aktivaciju aplikacije, pomoću koda kojeg ste preuzeli u poslovnici RBA, nakon video poziva, putem iDIREKT internetskog bankarstva za stanovništvo ili prilikom postupka reaktivacije kroz mojaRBA aplikaciju.
 1. Nakon instalacije odaberite željeni jezik. Ne brinite, jezik aplikacije uvijek možete promijeniti.
 2. Nakon odabira jezika prikazat ćemo vam početni ekran koji je vidljiv samo ako aplikacija nije aktivirana. Odaberite „Imam aktivacijski kod“.
 3. Prikazat ćemo vam polja za upis prvog dijela koda. U slučaju da ste mobilno bankarstvo ugovorili u poslovnici RBA, putem video identifikacije ili ste proveli reaktivaciju kroz samu aplikaciju, prvi dio koda će vam stići na vašu e-mail adresu. Ukoliko ste aktivaciju samostalno proveli putem opcije „Novo! mojaRBA ugovaranje/reaktivacija“ unutar izbornika „Moja Banka“ iDIREKT internetskog bankarstva, prvi dio koda će vam se prikazati na ekranu u zadnjem koraku ugovaranja. Upišite kod i odaberite „Nastavi“.
 4. Prikazat ćemo vam polja za unos drugog dijela aktivacijskog koda koji će vam stići SMS porukom. Molimo vas da brojeve iz SMS-a prepišete te kliknete „Aktiviraj“.
 5. Odaberite PIN. PIN može imati između 4 i 8 znamenki. Kliknite „Potvrdi“.
 6. Potvrdite PIN koji ste odabrali kako biste bili sigurni u upisano. Kliknite „Potvrdi“. Ukoliko se unos razlikuje, aplikacija će vam javiti. U tom se slučaju vratite korak nazad i ponovno odaberite PIN.
 7. Ukoliko imate Android uređaj, u sljedećem koraku biti će potrebno dati aplikaciji dozvolu iz grupe - pristup telefonu. Kako sadržaj sistemske poruke koja će vam se javiti ne objašnjava razlog iz kojeg je ova dozvola potrebna za mojaRBA mobilno bankarstvo, prije iste prikazat ćemo vam kratko objašnjenje. Kliknite na „U redu“.
Napomena: Riječ je o standardnim dozvolama za Android uređaje kod kojih Google Play nekoliko dozvola grupira u srodne grupe. Dozvola koja je potrebna aplikaciji da bi se token mogao „povezati“ s vašim uređajem glasi: „Želite li aplikaciji mojaRBA dopustiti da može uspostavljati i upravljati telefonskim pozivima?“

mojaRBA ne koristi ovu mogućnost pozivanja – aplikacija ovu dozvolu koristi samo za provjeru statusa telefona kako bi mToken mogao raditi.
 1. Dozvolite mojaRBA pristup opisan iznad.
 2. Prikazat ćemo vam poruku o uspješnoj aktivaciji.

Aplikacija vam umjesto poruke o uspješnoj aktivaciji javlja grešku kod prijave?

Primjerice, ukoliko ste ručno unosili SMS aktivacijski broj i slučajno ga pogrešno unijeli ili se dogodi bilo kakva greška kod aktivacije, aplikacija će vam to javiti u ovom koraku. Vratite se na unos kôda i prepišite ga ispočetka. Ako ne uspijete, molimo vas da ponovite postupak.

Želite se prijavljivati u mojaRBA app pomoću otiska prsta?

Ako vaš uređaj podržava otključavanje korištenjem biometrije, nakon aktivacije aplikacije, aplikacija će vam ponuditi da ovu funkcionalnost koristite i za prijavu u mojaRBA te autorizaciju naloga. Ukoliko ovo odmah želite početi koristiti, kliknite na „Hoću brže“.

Više pročitajte pod Biometrijske postavke

3.3. Aktivacija video pozivom

Ova opcija se koristi za ugovaranje i zadavanje aktivacijskih kodova za postojeće RBA klijente koji nemaju drugi autentifikacijski uređaj kojim bi iste mogli zatražiti kroz iDIREKT internetsko bankarstvo za stanovništvo.
 1. Nakon instalacije odaberite željeni jezik. Ne brinite, jezik aplikacije uvijek možete promijeniti.
 2. Nakon odabira jezika prikazat ćemo vam početni ekran koji je vidljiv samo ako aplikacija nije aktivirana. Odaberite „Aktivacija video pozivom“.
 3. Unesite osobne podatke i potvrdite privole.
  Na upisanu email adresu stići će vam prvi email koji sadrži broj vašeg zahtjeva za video identifikaciju te link za pristup video pozivu koji možete iskoristiti kasnije ukoliko ste zahtjev zadali izvan radnog vremena agenata u Call centru i/ili proces želite nastaviti na drugom uređaju (npr. PC).
 4. Odaberite „U redu“ te pripremite važeći identifikacijski dokument.
 5. Odaberite „Pokreni video poziv“ te provjerite broj telefona i potvrdite suglasnost s uvjetima usluge IDnow koja se koristi za video identifikaciju.
 6. Dozvolite aplikaciji jednokratni pristup za kameru i kreiranje audio zapisa.
 7. Aplikacija će provjeriti kvalitetu vaše konekcije, mikrofon i kameru. Ukoliko provjera bude uspješna, pali se kamera a na vama je samo da pričekate javljanje agenta koji će vas voditi kroz ostatak procesa.
 8. Pri kraju video poziva zaprimit ćete SMS sa identifikacijskim kodom koji morate upisati u za to predviđeno polje kako bi video identifikacija bila uspješno završena.
 9. Nakon uspješnog završetka video identifikacije, na email adresu ćete zaprimiti prvi dio aktivacijskog koda, a SMS porukom drugi dio. Kodove nakon toga možete standardno iskoristiti kroz opciju „Imam aktivacijski kod“.

Ukoliko u bilo kojem trenutku odustanete od video identifikacije, na email adresu ćete zaprimiti link za nastavak putem drugog uređaja (npr. PC) ili jednostavno na aplikaciji dovršite započetu identifikaciju.

3.4. Reaktivacija putem mojaRBA

Ako želite premjestiti aplikaciju na drugi uređaj ili možda vratiti uređaj na tvorničke postavke, potreban vam je novi aktivacijski kod koji možete zatražiti i putem mojaRBA.
 1. U Meniju odaberite opciju "Postavke"
 2. Odaberite "Reaktiviraj mojaRBA"
 3. Odaberite razlog reaktivacije i tapnite na "Zatraži novi kod"
 4. Provjerite ili ažurirajte broj telefona na koji želite zaprimiti drugi dio aktivacijskog koda u SMS poruci
 5. Tapnite "Potvrdi"
 6. Tapnite "Nastavi" na informativnom dijalogu
 7. Autorizirajte zahtjev za izdavanje novih kodova.
  VAŽNO - nakon uspješne autorizacije, mojaRBA će se deaktivirati kod idućeg pokušaja prijave!
 8. Prvi dio aktivacijskog koda biti će vam prikazan na ekranu nakon autorizacije.
 9. Drugi dio aktivacijskog koda stići će vam putem SMS poruke na broj koji ste autorizirali.
 10. Upišite kodove u polja pod opcijom "Imama aktivacijski kod" i ponovno aktivirajte mojaRBA

4. Proizvodi koje možete pratiti u mojaRBA aplikaciji

Na početnom ekranu možete pronaći sve svoje račune*, štednju, kreditne kartice i kredite.

Na početni ekran uvijek se možete vratiti pritiskom na ikonu novčanika (prikazano gore).

Aplikacija prikazuje i račune po kojima imate punomoć. Na računu po kojem imate punomoć bit će ispisano ime vlasnika računa, a račun je označen ikonom opunomoćenika. Te račune možete i sakriti s početnog ekrana.

4.1. Računi

Klikom na željeni račun s liste, otvara se detaljniji prikaz stanja i transakcije po tom računu.

Glavni iznos predstavlja stanje vašeg računa uz već oduzete eventualne kartične rezervacije.

Raspoloživo stanje računa prikazat će se ukoliko je različito od glavnog stanja, a ono predstavlja ukupan iznos koji možete potrošiti te uključuje i prekoračenje po računu ukoliko je ono odobreno.

Primjerice:

Kroz detalje računa jednostavno pošaljite barkod svog IBAN-a, provjerite statistiku troškova i prihoda ili promijenite nadimak računa.

4.2. Štednja i depoziti

Na početnom ekranu, unutar glavne liste proizvoda nalaze se i vaši štedni á vista računi i depoziti koji su označeni zelenom bojom. U detaljima depozita možete pronaći osnovne podatke o ugovoru kao što su vrsta i valuta depozita, broj ugovora, datum ugovaranja i dospijeća, važeća kamatna stopa i slično. I ovim računima možete promijeniti nadimak po želji.

PRAKTIČAN SAVJET: Ukoliko želite napraviti uplatu na á vista štedni račun ili depozit s višekratnim uplatama, to možete jednostavno napraviti kroz „Vlastiti prijenos“ ili „Mjenjačnicu“ ukoliko je jedan od računa između kojih prebacujete novac u stranoj valuti.

4.3. Kreditne kartice

Stanje svojih kreditnih kartica možete također vidjeti na početnom ekranu.

Stanje u polju „Raspoloživo“ predstavlja ukupan preostali iznos koji je moguće potrošiti od limita, odnosno koji je moguće potrošiti u tekućem periodu.

Detalji kartice otvaraju se klikom na samu karticu, a prikazuju osnovne podatke o revolving ugovoru i kartici poput vlasnika računa i kartice, maskirani broj kartice, istek, vrstu i status te ukupan limit potrošnje prema ugovoru, iznos koji je preostao za potrošnju i sumu uplata koje su knjižene nakon posljednjeg obračuna (izvatka).

Imate dodatnog korisnika kartice?

Ako po kartičnom računu imate dodatnog korisnika, kad odaberete karticu vidjet ćete skupni prikaz transakcija, a ako želite vidjeti transakcije zasebno za svoju ili za karticu dodatnog korisnika, povucite karticu na vrhu ekrana ulijevo.

Na kartici po kojoj ste vi dodatni korisnik ispisano je ime vlasnika.

4.3.1. Zlatna RBICA

Članovi besplatnog nagradnog programa Zlatna RBICA mogu pratiti stanje sakupljenih bodova i kuna Zlatne RBICE te mijenjati bodove u kune u samo jednom koraku u mojaRBA aplikaciji.

Zlatnu RBICU možete pronaći na dnu liste svojih računa, a detalje o nagradnom programu možete pronaći ovdje.

Stanje bodova Zlatne RBICE

Na mojaRBA možete u svakom trenutku provjeriti iznos sakupljenih bodova pod poljem „Ukupno imam“. Ako imate sakupljeno dovoljno bodova za zamjenu u kune Zlatne RBICE, maksimalan iznos koji možete zamijeniti bit će prikazan pod opcijom „Zamijeni“. Ukoliko nemate dovoljno bodova za zamjenu u kune, polje će biti onemogućeno dok ne sakupite minimalan broj bodova (tj. 7.250 bodova).

Stanje kuna Zlatne RBICE

Nakon što zamijenite bodove za kune Zlatne RBICE, iznos koji možete potrošiti u trgovinama partnera programa prikazuje se u zelenom polju na ekranu Zlatne RBICE. Popis partnera programa možete vidjeti odabirom opcije „Trgovine“.

Zamjena bodova za kune Zlatne RBICE

Ukoliko ste sakupili dovoljno bodova za zamjenu u kune Zlatne RBICE, zahtjev za otkup možete poslati odabirom opcije „Zamijeni“.

mojaRBA će automatski ponuditi maksimalan iznos za zamjenu. Ukoliko želite zamijeniti manje bodova od ukupno sakupljenih (u slučaju da imate za zamjenu više od 50 kuna), možete kod zamjene izabrati i manji kunski iznos.

Preostalo stanje bodova će se ažurirati prema vašem odabiru.

Ažurirano stanje kuna Zlatne RBICE bit će vam vidljivo u mojaRBA idućeg radnog dana nakon obrade poslanog zahtjeva (ako ste zahtjev poslali do 19 sati), i od tada ćete te kune moći trošiti u trgovinama partnera programa.

4.3.2. RBA na rate

Uz RBA osobne kreditne kartice svaku kupovinu veću od 300 kn možete podijeliti na rate bez kamata i putem mojaRBA u samo nekoliko klikova.

Takve transakcije označene su posebnom ikonom, a podjelu možete zatražiti u jednostavna tri koraka kroz koja će vas mojaRBA provesti:

 1. Iz dodatnih akcija na detaljima željene transakcije odaberite opciju "Podijeli na rate"
 2. Odaberite broj rata
 3. Autorizirajte zahtjev

Nakon obrade vašeg zahtjeva, kreirane rate će se prema datumu dospijeća pojaviti na listi budućih plaćanja po kreditnoj kartici.

4.3.3. Izvadak po kreditnoj kartici

Izvadak po kreditnoj kartici možete pogledati klikom na prvu ikonu u gornjem desnom kutu dok ste na zaslonu željene kartice.

Unutar aplikacije vam je dostupno pojašnjenje svake pojedine stavke izvatka odabirom info ikone na Detaljima izvatka. Transakcije koje su ušle u obračun nalaze se na dnu izvatka.

Plaćajte troškove po svojoj kreditnoj kartici - direktno iz izvatka.

Troškove po svojoj kreditnoj kartici možete lako uplatiti odabirom tipke „Plati“ na detaljima posljednjeg izvatka. Aplikacija će sama pripremiti nalog za plaćanje, a na vama je da samo odaberete želite li platiti minimalni iznos, minimalni iznos zajedno s dospjelim ratama ili cjelokupni dug obračunat za zatvoreni period. Također možete upisati i uplatiti bilo koji drugi iznos.

4.3.4. Statistika troškova po kreditnim karticama

Jednim klikom proučite svoje potrošačke navike.

U gornjem desnom uglu ekrana sa transakcijama dostupna vam je ikona statistike troškova po svakoj kreditnoj kartici. Sve vaše kartične transakcije automatski se kategoriziraju prema kategoriji POS uređaja na prodajnom mjestu. Radi boljeg praćenja, kategorije možete mijenjati i grupirati po vlastitom nahođenju.

Saznajte više o statistici i praćenju troškova.

4.4. Krediti

Na prikazu kredita na prvom ekranu možete vidjeti broj i vrstu kredita, odnosno nadimak kredita. Za više detalja kliknite na za to predviđeno polje.

Prvi prikazani iznos predstavlja stanje nedospjele glavnice i ono je iskazano u valuti kredita.

Ukoliko ste ratu uplatili prije datuma dospijeća, preplaćena obveza će također biti prikazana i iskazana u valuti kredita, dok je dugovanje uvijek obračunato u kunama uz negativni predznak.

U detaljima kredita također možete pronaći osnovne podatke o kreditu poput stanja nedospjele glavnice u valuti kredita, ukupan ugovoreni iznos kredita, mjesečni anuitet, datum ugovaranja i dospijeća, rok otplate, visina i vrsta kamate te status urednosti.

Želite platiti ratu kredita unutar aplikacije?

Jednostavno je – uplatu na kredit možete izvršiti klikom na tipku „Uplati“ unutar detalja kredita. Ukoliko postoji dugovanje, platni nalog će biti popunjen iznosom ukupnog dospjelog dugovanja, a ako dugovanja nema, u polje će biti upisan iznos anuiteta (za kredite s valutnom klauzulom obračunat po srednjem tečaju na dan plaćanja).

Podatke za plaćanje kredita možete poslati i nekom drugom.

U gornjem desnom uglu unutar detalja kredita, klikom na ikonu za dijeljenje (prikazano desno) možete podijeliti barkod s detaljima za plaćanje odabranog kredita ukoliko za time postoji potreba.

5. Podijelite IBAN

Vrijeme napornog prepisivanja ili telefonskog diktiranja IBAN-a je iza nas. 2D barkod možete generirati za sve kunske tekuće i žiro račune, te kredite. Ovakav barkod sadrži IBAN računa i osnovne podatke o primatelju, a kod kredita i poziv na broj potreban za ispravno izvršenje transakcije.

Kako ga generirati?
 1. Pronađite ikonu za dijeljenje u gornjem desnom uglu računa koji ste na početnom ekranu odabrali.
 2. Klikom na „Dodaj detalje plaćanja“ po želji dodajte npr. opis plaćanja i iznos koji želite da vam se uplati.
 3. Za slanje kôda s IBAN-om kliknite na „Podijeli IBAN“ te odaberite aplikaciju putem koje kôd želite poslati svojim kontaktima.

6. Raspored računa

Svi se volimo organizirati na način koji nama najbolje odgovara.

Ukoliko imate više računa (i ostalih proizvoda) te vam ne odgovara njihov raspored na ekranu, sami im možete definirati redoslijed jednostavnim premještanjem pojedine „kartice“.

Kako premještati proizvode po ekranu?

Samo dulje pritisnite prstom ekran iznad nekog od računa dok se ne aktivira uređivanje liste. Zatim ćete ih moći premještati po ekranu pokretom prsta - te ih presložiti po vlastitoj želji.

Redoslijed koji definirate primijeniti će se i na raspored računa kod plaćanja.

Skrivanje računa s popisa

Ako pak neki od računa ne koristite ili ga ne želite vidjeti na listi, aktivirajte uređivanje liste te odaberite ikonu „oka“ u gornjem desnom uglu ekrana i odaberite koji račun želite sakriti.Kako bi se račun opet prikazao, na isti način samo „otkrijte“ sakriveni račun i spremite promjene.

7. Transakcije

Na listi transakcija možete pronaći sve dostupne nearhivirane transakcije po odabranom računu. Uz svaku transakciju na listi vidljiva je ikona koja prikazuje tip transakcije, kratki opis transakcije, datum, iznos te iznos naknade ako se po transakciji naknada obračunava. Također, svoje transakcije po računima i kreditnim karticama možete pretražiti prema ključnim riječima ili iznosu, te dodatno filtrirati prema datumu.

Ove bi vam informacije mogle biti od koristi:

 • U pojedinim slučajevima (npr. ako je naknada naplaćena s drugog računa) transakcija i naknada su odvojene.
 • U slučaju da po računu postoje transakcije s budućim datumom izvršenja, lista takvih transakcija prikazati će se na vrhu liste izvršenih. Ovu listu možete proširiti ili zatvoriti jednim klikom. Ako po računu nema transakcija s budućim datumom izvršenja, ova lista se neće prikazati.
 • Opozvane, stornirane i odbijene transakcije na listi su prikazane zasivljenom ikonom te su prekrižene.

Transakcije po računima za koje imate punomoć označene su oznakom opunomoćenika.

PRAKTIČAN SAVJET: Ako pritisnete i držite pojedinu transakciju na listi, otvorit će vam se prozor sa mogućim akcijama prema tipu i statusu transakcije.

Za uvid u detalje pojedine transakcije jednostavno odaberite željenu transakciju i prikazati ćemo vam sve detalje koji su dostupni, kao i one koji su bili upisani prilikom plaćanja.

Detalji svake transakcije imaju opciju „Više“ u gornjem desnom uglu putem koje su vam dostupne iste akcije kao i kad duže pritisnete pojedinu transakciju na listi.

PRAKTIČAN SAVJET: Ukoliko su vam potrebni detalji plaćanja u PDF obliku, iste možete preuzeti putem opcije "Više" (...) u gornjem desnom uglu detalja željene transakcije.

Ukoliko je riječ o gotovinskim transakcijama po računu/kartici, prikazujemo naziv i lokaciju RBA poslovnice ili lokaciju bankomata na kojem je transakcija izvršena.

8. Statistika

Sve vaše transakcije vidljive u mojaRBA aplikaciji kategorizirane su prema troškovima i prihodima.
Kako vidjeti svoju statistiku?

Statistika po pojedinom računu ili kreditnoj kartici dostupna vam je odabirom ikone u gornjem desnom kutu ekrana nakon što odaberete račun ili kreditnu karticu s glavne liste. Platni nalozi u statistici računa automatski se kategoriziraju po šifri namjene ukoliko je ista upisana kod plaćanja, a transakcije napravljene karticama tekućeg računa ili kreditnim karticama kategoriziraju se po primarnoj kategoriji koja je dodijeljena POS terminalu na kojem je transakcija obavljena.

Troškovi
Prihodi

Statistiku možete pogledati odabirom željenog mjeseca na vrhu ekrana i to posebno troškove, a posebno prihode po odabranom proizvodu. Za svaku pojedinu kategoriju dostupan vam je ukupan iznos transakcija u odabranom mjesecu, te u postotku prema ostalim kategorijama tog mjeseca. Kako biste provjerili koje su transakcije ušle u pojedinu kategoriju, dovoljno je odabrati željenu kategoriju i prikazati ćemo vam listu tih transakcija.

Kako promijeniti kategoriju nekoj od transakcija?

Postoje tri različita načina za promjenu kategorije računa:

 1. Dugim pritiskom na odabranu transakciju na listi,
 2. unutar opcije „Više“ na detaljima transakcije ili
 3. izmjenom preko ikone „Promjena kategorije“ na detaljima transakcije.

Promjena će se odmah primijeniti na ekrane statistike i na same detalje transakcije. Kod promjene kategorije transakcije tipa "plaćanje" i "prijenos", željenu kategoriju možete dodatno primijeniti i na sve buduće transakcije prema ili od primatelja/platitelja iz naloga. Tako će mojaRBA sama dodijeliti odabranu kategoriju idući puta kada ćete plaćati na navedeni IBAN.

9. Plaćanje

Neovisno želite li platiti račune ili poslati novac prijatelju, sve mogućnosti vezane uz kunska plaćanja u Republici Hrvatskoj nalaze se na jednom mjestu.

Kupoprodaja deviza, vlastiti prijenos, dodavanje novog predloška, FotoNalog i novo plaćanje, sve je dostupno u samo jednom koraku u izborniku na dnu ekrana.
Ako šaljete novac KlikPay kontaktu ili želite platiti po nekom predlošku, obje opcije možete pronaći unutar izbornika "Primatelji" zajedno sa listom svojih nedavnih plaćanja.

9.1. Primatelji

Neovisno želite li poslati novac svom kontaktu, ponoviti neko plaćanje koje ste nedavno zadali ili pak kreirati predložak, sve ove mogućnosti nalaze se na jednom mjestu - na ekranu "Primatelji"

9.1.1. KlikPay

Uz KlikPay iz mojaRBA aplikacije na jednostavan način plaćajte svim kontaktima iz mobitela, bez obzira u kojoj banci imaju račun.

KlikPay opcijom možete slati novac svim kontaktima u imeniku koji imaju tekući račun u RH. Više ne morate znati njihov IBAN, a podaci o plaćanju (model, poziv na broj) se sami popune prilikom plaćanja.

Jednostavno omogućite aplikaciji pristup vašim kontaktima i šaljite im novac s vašeg tekućeg ili žiro računa u kunama.

Lista vaših kontakata u aplikaciji je podijeljena u dva dijela:

 • na vrhu se nalaze kontakti za koje vam je IBAN poznat
 • nakon njih su kontakti bez spremljenog IBAN-a.

Bez obzira na kojoj se listi vaš kontakt nalazi, slanje novca je brzo i jednostavno.

Preduvjet za korištenje KlikPay funkcionalnosti je povezivanje mojaRBA aplikacije s vašim telefonskim imenikom. I bez brige, aplikacija neće uspostavljati telefonske pozive prema vašim kontaktima niti se oni smiju koristiti za bilo što osim stvaranja vaše osobne KlikPay liste. Vaša privatnost i sigurnost vaših podataka naš su najveći prioritet i samo vi ste oni koji možete koristiti listu svojih KlikPay kontakata.

9.1.1.1. Kontakti sa spremljenim IBAN-om

Na ovoj listi se nalaze svi kontakti kojima ste barem jednom uspješno poslali novac na način da ste IBAN primatelja upisali sami ili su kontakti korisnici mojaRBA i dozvolili su prikazivanje svog IBAN-a s korisnicima koji imaju njihov broj mobitela u svom imeniku.

U slučaju da kontaktu želite novac poslati na IBAN drugačiji od spremljenog, broj računa možete sami izmijeniti odabirom opcije „edit“.

Želite povezati svoj IBAN sa brojem mobitela kako bi vas vaši prijatelji koji također koriste mojaRBA aplikaciju mogli odmah pronaći među svojim kontaktima i uplatili vam novac u samo tri klika? Kliknite ovdje za kratke upute

9.1.1.2. Kontakti bez IBAN-a

Nema broja računa? Nema problema.

Kontakti za koje nemate spremljen broj računa nalaze se ispod liste kontakata s podacima, a slanje novca takvom kontaktu zahtijeva samo jedan dodatan korak: prosljeđivanje linka za unos IBAN-a kontaktu.

U slučaju da vaš kontakt u roku od 24 sata od autorizacije plaćanja ne unese svoj IBAN na linku koji mu pošaljete, plaćanje će biti odbijeno a link se više neće moći iskoristiti. Vaš kontakt dostavljeni link može iskoristiti samo jednom.

Predomislili ste se?

U slučaju da se predomislite i plaćanje opozovete prije no što je vaš kontakt unio svoj IBAN, link također postaje nevažeći. Plaćanje je moguće obustaviti i nakon što vaš kontakt unese svoj IBAN, ali po redovnim uvjetima opoziva platnih transakcija, odnosno ukoliko je datum izvršenja plaćanja sljedeći radni dan.

9.1.1.3. Kako poslati novac koristeći KlikPay?

 1. Otvorite opciju KlikPay unutar menija „Plaćanja“.
 2. Pretražite svoju KlikPay listu kako biste pronašli kontakt kojem želite poslati novac i odaberite ga.
 3. Upišite željeni iznos ili pak odaberite jedan od ponuđenih iznosa.
PRAKTIČAN SAVJET: Ako je potrebno, opis plaćanja možete ažurirati ili dodati bilo koji od dodatnih podataka o plaćanju.
 1. Odaberite račun s kojeg želite poslati novac i tapnite na tipku „Dalje“.
 2. Provjerite detalje plaćanja na rekapitulacijskom ekranu, te plaćanje autorizirajte. Ako novac šaljete kontaktu s liste onih za koji vam je IBAN poznat, plaćanje će biti zaprimljeno, a ako je riječ o kontaktu s nepoznatim IBAN-om, nastavite na korak 6.
 3. Nakon autorizacije plaćanja kontaktu za koji nemate IBAN, odaberite način slanja linka sa zahtjevom za unos IBAN-a svom kontaktu.
 1. Odaberite kontakt iz imenika i pošaljite poruku.

Datumom i vremenom zaprimanja ovakvog platnog naloga smatraju se datum i vrijeme kada vaš kontakt unese i potvrdi svoj IBAN na linku koji mu dostavite, te se izvršava sukladno Terminskom planu dostupnom na našim internetskim stranicama.

VAŽNO: Banka nije odgovorna za točnost brojeva telefona u vašem imeniku kao ni za točnost IBAN-a koji vaš kontakt unese i potvrdi na linku koji će mu biti dostavljen porukom. Banka odgovara samo za točan prijenos podatka o IBAN-u koji zaprimi putem navedenog linka. Vaš kontakt može link za unos IBAN-a proslijediti i trećoj osobi.

9.1.1.4. Kako kontakti mogu zaprimiti vašu uplatu novca putem KlikPay-a?

Kontakt kojem pošaljete zahtjev za IBAN-om s linkom na stranicu za unos mora:
 • otvoriti link iz poruke
 • unutar 24 sata od kada ste plaćanje autorizirali upisati i potvrditi svoj IBAN na koji želi primiti uplatu
 • nakon unosa IBAN-a mora označiti privolu kojom daje suglasnost da RBA upisani broj računa može prikazati vama kao platitelju

Uplatu je moguće zaprimiti isključivo kao nacionalni kreditni transfer u kunama na račune za plaćanje fizičkih osoba u RBA kao i u drugim bankama u zemlji. Stoga je na stranici za unos IBAN-a moguće potvrditi isključivo IBAN kunskog tekućeg ili žiro računa fizičke osobe otvorenog u RBA ili drugim bankama u zemlji.

Ukoliko ste u saznanju da je kontakt promijenio broj računa, prilikom sljedećeg KlikPay plaćanja, jednostavno ažurirajte IBAN kao što je opisano pod temom Kontakti sa spremljenim IBAN-om.

Kada će vašem kontakti novac sjesti na račun?

Plaćanje putem KlikPay opcije provodi se nakon što vaš kontakt potvrdi svoj IBAN, a novac koji ste im poslali vidjet će na računu:

 • isti dan, ako je kontakt s računom u drugoj banci potvrdio svoj IBAN na radni dan do 15 sati
 • sljedeći radni dan, ukoliko se radi o plaćanju na račun otvoren u drugoj banci, a primatelj je potvrdio IBAN nakon 15h ili vikendom
 • isti dan, ako kontakt ima račun u RBA.

NAPOMENA: Ako link nije moguće otvoriti, razlozi za to mogu biti:

 • link je već iskorišten za primanje novaca
 • istekla je valjanost linka (24 sata od vaše autorizacije)
 • KlikPay korisnik je opozvao plaćanje.

U slučaju da nije riječ o navedenim razlozima, molimo da kontaktirate Banku.

9.1.2. Plaćanja

Imate ih na „brzom biranju“.

9.1.2.1. Predlošci

Povremena plaćanja, koja se ne nalaze na listi onih nedavnih, možete spremiti u predložak kako biste ih na jednostavan način mogli zadati kada za to dođe vrijeme.

Listu svih predložaka možete pronaći na ekranu „Primatelji“ pod opcijom „Plaćanja“, a ukoliko imate više od 10 predložaka, cijelu listu možete pogledati ako odaberete „Vidi sve“ na kraju prikaza.
U mojaRBA imate mogućnost spremanja predložaka za plaćanja u kunama na račune u domaćim bankama, a na raspolaganju imate nekoliko načina spremanja.

Ručni unos novog predloška
Podatke potrebne za kreiranje novog predloška možete unijeti preko opcije „Dodaj predložak“ u brzom izborniku ili kroz istu opciju u „Plaćanjima“ na ekranu „Primatelji“.
Kako bi se predložak uspješno pohranio valja upisati minimalni set podataka – IBAN i naziv primatelja te nadimak predloška, a odmah možete popuniti i sva ostala polja koja su potrebna za plaćanje.

Spremanje predloška nakon uspješno autoriziranog plaćanja
Ukoliko je opcija dostupna za određeno plaćanje, biti će prikazana na ekranu nakon autorizacije.

Spremanje predloška s liste transakcija
Za sve transakcije koje postoje na listi po odabranom računu je također dodana opcija spremanja ako željena transakcija može biti spremljena u predloške.

Sve svoje spremljene predloške možete u svakom trenutku ažurirati ili pak obrisati s liste.

9.1.2.2. Nedavna plaćanja

Plaćanja koja ste nedavno izvršili, brzo i jednostavno ponovite odabirom s liste "Nedavna plaćanja" koja se nalazi ispod vaših predložaka.
Na ovoj se listi nalaze plaćanja koja ste inicirali u zadnjih 45 dana, a ona najčešća nalaze se na vrhu liste. Ukoliko želite ponoviti neko od plaćanja s ove liste, samo kliknete i novo plaćanje će se popuniti podacima iz zadnjeg naloga, a te detalje onda možete izmijeniti.

9.2. Novo plaćanje

Ukoliko morate nešto platiti, a ne radi se o kontaktu, detalje plaćanja možete unijeti i sami. Kako biste plaćanje uspješno završili dovoljno je da upišete najosnovnije detalje: IBAN, ime ili naziv primatelja, opis plaćanja, iznos i datum.

Ostali detalji nisu obavezni u domaćem platnom prometu, osim modela i poziva na broj koji ćemo automatski popuniti sa univerzalnim modelom HR99 ukoliko sami ne upišete nikakav poziv na broj kako bismo vam maksimalno skratili proces.

A može i još lakše – provjerite kako u poglavlju Foto Nalog.

9.2.1. Detalji novog naloga

Iako novi nalog možete ispuniti samo uz najosnovnije detalje, u nastavku kratki vodič kroz obavezne i neobavezne elemente svakog naloga.
Također, ako željeno plaćanje već imate spremljeno kao predložak, odaberite ga i nalog će se popuniti dostupnim podacima koje ste snimili u predložak.

Što je...
 • IBAN
  IBAN označava međunarodni broj bankovnog računa i neophodan je podatak kod plaćanja. Može se pronaći na ugovoru o računu ili debitnoj kartici računa.
 • NAZIV
  Ime osobe kojoj šaljete novac ili naziv pravnog subjekta kojem plaćate je također obavezan podatak. U ovo polje moguće je upisati samo znakove dozvoljene u nacionalnim SEPA kreditnim transferima u kunama koje možete pronaći na kraju ove cjeline.
 • IZNOS
  Iznos kuna koje želite poslati. Upisuje se ručno.
 • RAČUN S KOJEG PLAĆAM
  Ponuđeni su vam svi vaši kunski platni računi (tekući, žiro, zaštićeni) te kunski platni računi po kojima ste opunomoćeni, a s kojih je dozvoljeno plaćanje. Ukoliko plaćanje vršite s današnjim danom a iznos plaćanja je veći od raspoloživog iznosa po pojedinom računu, taj račun neće biti moguće odabrati.
 • OPIS PLAĆANJA (UNESITE OPIS PLAĆANJA)
  U opis plaćanja možete upisati do 140 znakova i to također samo onih koji su dozvoljeni.
 • MODEL I POZIV NA BROJ (UNESITE POZIV NA BROJ)
  Model i poziv na broj su također obavezni podatak kod plaćanja i moraju odgovarati formatu opisanom u dokumentu "Jedinstveni pregled osnovnih modela poziva na broj" koji možete pronaći na stranicama Financijske agencije. Ispravnost poziva na broj provjerite ovdje. Ukoliko ovo polje ostavite prazno, mojaRBA će nalog popuniti sa modelom HR99 koji označava nepostojanje poziva na broj.
 • DATUMI PLAĆANJA
  Datum kod svakog plaćanja je uvijek postavljen na današnji. Ako želite da plaćanje bude izvršeno na neki drugi datum, kliknite na „Danas“ i iz kalendara odaberite željeni datum.
  Kada plaćanje ne može biti isti dan?
  Ako ste za datum odabrali neradni dan ili ako je odabrani datum današnji, a prošlo je vrijeme za izvršenje plaćanja prema terminskom planu izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe koji možete pronaći na www.rba.hr, mojaRBA će datum izvršenja pomaknuti na prvi sljedeći radni dan. MojaRBA će vas o ovome obavijestiti prije nego što autorizirate plaćanje.
 • PONAVLJANJE PLAĆANJA
  Ukoliko unaprijed znate da određeno plaćanje s istim detaljima želite ili morate ponoviti svaki mjesec, jednostavno dodajte datume odabirom opcije „Ponavljanje plaćanja“, te ih sve zajedno autorizirajte.
KOJI PODACI SU DODATNI PODACI?

Ovi podaci i opcije nisu obavezni da bi se plaćanje uspješno izvršilo i u potpunosti je na vama da li ih želite unositi. To su:

 • HITNOST PLAĆANJA
  Opcija hitno plaćanje može se koristiti za plaćanja izvan RBA radnim danom do 16 sati uz naknadu propisanu u dokumentu "Naknade u poslovanju s fizičkim osobama" koji možete pronaći na web stranicama RBA. Hitno plaćanje zadano nakon tog vremena provest će se sljedeći radni dan.
 • ADRESA I GRAD
  Ova polja nisu obavezna te im je unos isto kao i kod ostalih tekstualnih polja ograničen dozvoljenim znakovima.
 • KRAJNJI PRIMATELJ
  Ovo je fizička ili pravna osoba koja je krajnji primatelj novčanih sredstava koja se uplaćuju. Polje nije obavezno.
 • STVARNI DUŽNIK
  Dužnik koji duguje određeni iznos novčanih sredstava primatelju ili krajnjem primatelju. Polje nije obavezno.
 • ŠIFRA NAMJENE
  Predstavlja četveroslovnu šifru namjene transakcije, a dokument sa popisom svih šifri namjena možete pronaći na stranicama RBA. Polje nije obavezno, ali će nalogu u statistici biti dodijeljena kategorija „Ostalo“ ukoliko ovo polje ostane prazno.
Tekstualna polja naloga moraju biti popunjena sukladno SEPA standardu.
Dozvoljeni su sljedeći znakovi:
Znakovi Latiničnog pisma a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č, Ć, Ž, Š, Đ, ć, č, ž, š, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ‘ + razmak
Unos ne smije započinjati niti završavati sa ‘/’, te ne smije sadržavati ‘//’.

9.2.2. Potvrđivanje plaćanja

Nakon što se upisali detalje plaćanja, na sljedećem ekranu prikazati će vam se svi upisani detalji i informativna naknada izračunata temeljem tarife važeće na dan izračuna. Za plaćanja zadana unaprijed također ćete dobiti informaciju o naknadi, no na dan provedbe plaćanja naplatiti će se naknada važeća na taj dan ukoliko dođe do promjene tarife.

Po provjeri svih upisanih detalja, potvrdite plaćanje unosom svog PIN-a, otiskom prsta ili putem FaceID-a, ovisno koji način autentikacije i prijave u aplikaciju koristite – bez brige, aplikacija će vas sama zatražiti ovaj korak.

Podsjećamo da sve troškove možete raspodijeliti prema kategorijama.
Nakon što plaćanje autorizirate, plaćanjima koja su uspješno provedena ili zaprimljena možete ažurirati kategoriju ukoliko kategorija koja im je automatski dodijeljena ne odgovara vašim potrebama.

9.3. Foto nalog

Plaćanje uplatnica pomoću kamere mobilnog uređaja! Omiljena funkcionalnost u svakom mobilnom bankarstvu i vama je na raspolaganju.

Kako? Dovoljno je dozvoliti pristup kameri kod prvog korištenja FotoNaloga te kameru usmjeriti prema barkodu ili odresku uplatnice. Ukoliko vaša kamera ne uspijeva ‘pročitati’ podatke zbog preslabog osvjetljenja, uključite bljeskalicu u donjem desnom kutu ekrana.

Ukoliko barkod ili odrezak imate u digitalnom obliku u galeriji svog mobilnog uređaja, jednostavno odaberite opciju „Učitaj iz galerije“ i odaberite sliku. Podržani su 2D barkod i QR kod.

Kako biste maksimalno skratili postupak plaćanja, na novijim uređajima koji podržavaju prečace (shortcuts) pritisnite ikonu mojaRBA dok se ne pojavi popis akcija i odaberite FotoNalog. Nakon što se autenticirate, aplikacija će odmah otvoriti FotoNalog.

KORISTAN SAVJET: Uplatnica koja je u PDF obliku se ne može učitati - ali je možete otvoriti te napraviti sliku zaslona (screenshot) koju zatim učitate iz galerije.

9.4. Vlastiti prijenos

Premještajte novac između vlastitih računa.

Lako i brzo prebacujte novac između svojih računa i računa po kojima ste opunomoćeni. Odaberite račune među kojima želite prebaciti novac te iznos transakcije i potvrdite nalog.

Naloge između svojih računa nije potrebno autorizirati.

Računi s kojih plaćate mogu biti svi vaši tekući, žiro i zaštićeni kunski i devizni računi i á vista štedni, te ista vrsta računa po kojima ste opunomoćeni. Prebacivati možete na sve navedene račune osim deviznih računa druge osobe, te na svoje depozite i štedne á vista račune.

KORISTAN SAVJET: Trudite se štedjeti ali se ne sjetite svaki mjesec novac uplatiti na štednju? Jednostavno prilikom prebacivanja odaberite dodatne datume i aplikacija će sama novac prebaciti na datume prema vašem odabiru.

9.5. Mjenjačnica

Sve što vam treba za vlastitu mjenjačnicu je devizni račun.

Dovoljno je odabrati račun s kojeg plaćate, vlastiti račun na koji plaćate te iznos transakcije. Informativni tečaj* i iznos konverzije će vam odmah biti prikazani na ekranu.

Prilikom odabira računa i iznosa, kliknite „Dalje“. Prikazat ćemo vam potvrdni ekran na kojem možete vidjeti po kojem tečaju će se konverzija izvršiti, te možete potvrditi nalog.

Dodatne mogućnosti:

 • Pomoću mjenjačnice možete konvertirati jednu stranu valutu u drugu po istom deviznom računu koji je (za razliku od kunskog) multivalutan, što znači da može imati sve valute koje banka nudi na svojoj tečajnoj listi (osim kuna).
 • Ukoliko vas zanima trenutni ili neki od prošlih tečaja, unutar mjenjačnice dostupna vam je i tečajna lista na kojoj možete izabrati datum za koji želite pogledati tečaj.
 • Možete i prebacivati novac sa svojih deviznih računa i deviznih računa po kojima ste opunomoćeni na sve vaše račune, depozite i štedne á vista račune.

*Tečaj prikazan na unosnom ekranu je informativne prirode. Na potvrdnom ekranu prije nego potvrdite transakciju biti će vam prikazan tečaj po kojem će se konverzija izvršiti.

9.6. Kupovina bonova

Kupovina mobilnih bonova omogućena je za mobilne operatere: A1, HT/Simpa, Tomato, Bonbon i Telemach. Odaberite operatera i kupite mobilni bon automatskom obnovom na mobilni broj telefona (omogućeno za A1, Tomato , HT/Simpa i Bonbon) ili kupovinu bona gdje će biti isporučeni aktivacijski kodovi. Telemach nema mogućnost automatske obnove nego isključivo kupovinu bonova. U detaljima kupljenog bona vidljiv je aktivacijski kod kojim se radi ručna nadoplata. Ako želite automatsku obnovu bona, u polje broj mobilnog uređaja morate unijeti broj mobitela za koji želi nadoplatiti bon te na padajućem izborniku odabrati vrijednost bona. Ako želite kupiti bon bez automatskog spuštanja na broj mobilnog telefona, koristi opciju bon gdje odabirete vrijednost bona, a polje za unos broja mobilnog uređaja ostavlja prazno.

9.7. Dvojni prikaz valuta po računima i bonovima/ Euro kalkulator (HRK i EUR)

Gdje sve mogu vidjeti EURO?

EURO je vidljiv na stanjima računa i raspoloživog iznosa na tekućim, žiro i zaštićenim računima

Na tzv. euro kalkulatoru u gornjem desnom kutu aplikacije možete provjeriti konverziju iznosa u oba smjera izračuna

Bonovima

Mirovinskim fondovima

Izvatku kreditne kartice od 9. mjeseca na dalje

10. Raiffeisen Grupa

Sve na jednom mjestu!

Pritiskom na ikonu s koferom (prikazano dolje) otvara se lista s ugovorenim proizvodima Raiffeisen grupe (trenutno su dostupni samo Raiffeisen dobrovoljni mirovinski fondovi, a ostali produkti Raiffeisen grupe bit će dostupni u naknadnim verzijama).

Klikom na određeni produkt s liste, otvara se detaljniji prikaz stanja i transakcija po tom produktu. Za aktivne fondove omogućena je uplata u fond bez potrebe unosa podataka.

Detalji fonda otvaraju se klikom na samu karticu, a prikazuju podatke kao što su: Status fonda, Ukupno uplaćeno u fond, Ukupno isplaćeno iz fonda, Stanje na datum vrednovanja, Vrijednost obračunske jedinice na dan vrednovanja itd.

11. Meni

Pritiskom na ovu ikonu otkrivate ostale funkcionalnosti aplikacije, koje nisu nužno povezane uz pregled računa ili plaćanje – ali svejedno olakšavaju vaše svakodnevne transakcije i upravljanje aplikacijom.

Radi se o sljedećim funkcionalnostima:

 • mToken
 • Lokacije
 • Kontakt
 • Postavke
 • Moj profil
 • mojaRBA upute

11.1. mToken

Unutar funkcionalnosti mTokena dostupne su vam:

 • jednokratna lozinka (za pristup iDIREKT internetskom bankarstvu za stanovništvo, portalu eGrađani
 • generiranje odgovora za autorizaciju naloga na iDIREKT internetskom bankarstvu za građane.
 • generiranje odgovora uz unos dva upita kod autorizacije online kartične kupnje u slučaju poteškoće kod autorizacije biometrijom putem push notifikacije

Pristupiti mTokenu također možete preko brzih akcija (prečaca), te na ekranu prijave u mojaRBA.

11.2. Moj profil

Unutar ovog izbornika možete upravljati prikazom vašeg broja računa drugim korisnicima mojaRBA aplikacije koji imaju vaš broj mobitela u svom imeniku, te su dopustili povezivanje svog imenika s mojaRBA aplikacijom. Također, možete mijenjati postavke anonimnog prikupljanja podataka o radu aplikacije i upravljati privolama.

11.2.1. Privole

Ovdje možete odabrati želite li da vam se RBA javlja sa individualiziranim, za vas izrađenim ponudama.

11.2.2. Prikaži IBAN kontaktima

Ukoliko naknadno želite onemogućiti ili pak omogućiti prikaz vašeg IBAN-a korisnicima mojaRBA aplikacije koji imaju vaš broj mobitela u svom adresaru, to možete učiniti u ovom izborniku.

11.2.3. Anonimno prikupljanje podataka

mojaRBA koristi Google Analytics u svrhu anonimnog praćenja korištenja aplikacije, a sve kako bismo poboljšali rad aplikacije.

Anonimni podaci služe jedino za unaprjeđenje aplikacije (poput novih funkcija) za korisnike poput vas. Da bi mojaRBA bila za vas što korisnija i jednostavnija, trebaju nam podaci o načinu na koji se aplikacija koristi. O načinu prikupljanja podataka možete više pročitati ovdje.

11.3. Kontakt

Ako vam je potrebna informacija ili podrška, RBA kontakti su vam dostupni odabirom ikone za kontakt na login ekranu te unutar Postavki aplikacije. Za općenite informacije nas također možete kontaktirati putem Facebook-a i LinkedIn-a odabirom poveznice na ekranu.

11.4. Lokacije

Opcija nudi mogućnost pretrage svih isplatnih i uplatno-isplatnih bankomata, dnevno-noćnih trezora i poslovnica Banke.

Pretragom možete:

 • filtrirati poslovnice prema abecednom redu naziva gradova ili udaljenosti,
 • odabrani prikaz ograničiti na poslovnice koje su trenutno otvorene,
 • vidjeti i RBA bankomate na kojima također možete podizati gotovinu.

Odabirom pojedine lokacije otvara se detaljniji opis s kontaktima i radnim vremenom te mogućnošću pokretanja navigacije do odabrane lokacije. Kako bi funkcionalnost ispravno radila potrebno je omogućiti lokaciju uređaja te aplikaciji dozvoliti pristup.

11.5. Postavke

Želite da mojaRBA priča engleski? Želite uključiti biometriju? Promijenili biste PIN? Želite platiti račun u 5 sekundi koristeći brze akcije? Sve ovo možete urediti u Postavkama.

11.5.1. Promjena PIN-a

PIN kao i kod aktivacije može imati između 4 i 8 znamenki. Kako biste bili sigurni u novoodabrani PIN, aplikacije će vas tražiti da ga nakon odabira unesete još jednom. Ukoliko se brojevi neće podudarati, aplikacija će vam javiti.

11.5.2. Biometrijske postavke - prijava otiskom prsta / prepoznavanjem lica (FaceID)

Aplikacija će vam prilikom aktivacije ponuditi aktiviranje biometrije umjesto da svaki puta unosite PIN. Ukoliko ste kod aktiviranja preskočili ovaj korak, u Postavkama je ovu funkcionalnost uvijek moguće upaliti ili ugasiti. Kako biste mogli koristiti ovu funkcionalnost, potrebno je u postavkama uređaja imati aktiviranu biometriju ukoliko je vaš uređaj podržava, u protivnom vam opcija niti neće biti vidljiva.

Nakon aktiviranja, u aplikaciju ćete se moći prijaviti na isti način na koji možete otključati uređaj.

PRIPAZITE: Ukoliko u uređaju imate pohranjene i tuđe biometrijske zapise (otisak prsta ili lice druge osobe), ne preporučamo aktiviranje biometrije za mojaRBA mobilno bankarstvo jer u tom slučaju i druga osoba može pristupiti vašem računu na isti način kao da ste joj otkrili svoj PIN.

11.5.3. Brze akcije (prečaci)

Brze akcije možete pokrenuti dugim pritiskom na ikonu aplikacije na početnim ekranu vašeg Android uređaja, odnosno jačim pritiskom (3D touch) na ikonu za iOS uređaje. Uređaji koji podržavaju ovu funkcionalnost su oni sa Android verzijom 7.1.0 i novijim, te iOS 9.0.0 i novijim operacijskim sustavima.

Ukoliko vam ne odgovaraju brze akcije koje vam aplikacija sama ponudi, u ovom izborniku možete sami izabrati akcije koje želite. Istovremeno je moguće prikazati do 4 brze akcije.

11.5.4. Sakrij stanje računa

Ako vam više odgovara da stanje vaših računa nije vidljivo odmah nakon prijave u mojaRBA, nakon omogućavanja ove funkcionalnosti isto će biti skriveno, a provjeriti ga možete tako da tapnete na ikonu oka na željenom računu.

11.5.5. Stanje na računu na nalozima

Ovdje možete odabrati želite li da vam se kod plaćanja prikazuje knjigovodstveno stanje ili pak raspoloživo stanje vaših računa.

11.5.6. Izmiješana PIN tipkovnica

Ukoliko želite, ovdje možete omogućiti da vam se prikazuje izmiješani raspored brojki na PIN tipkovnici kao dodatna sigurnost kod prijave u aplikaciju.

11.5.7. Jezik aplikacije

Jezik aplikacije odabirete prilikom prvog otvaranja mojaRBA aplikacije. Ukoliko ga kasnije želite promijeniti, to možete uvijek učiniti u Postavkama ili još brže – odabirom „zastavice“ na login ekranu.

Aplikacija mojaRBA dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku.

11.5.8. Verzija aplikacije

Za ispravan rad svake aplikacije vrlo je važno pravovremeno ažuriranje aplikacije kao i sistemskih aplikacija samog uređaja.

Ukoliko postoji dostupno ažuriranje aplikacije za vaš uređaj, u Postavkama će vam biti vidljiva tipka za preuzimanje nove verzije.

12. Obavijesti

Uz redovne obavijesti, ovdje možete pronaći i obavijesti za plaćanja koja ste zadali s budućim datumom, a iz bilo kojeg razloga su odbijena. Sve poruke koje ste zaprimili možete pobrisati pojedinačno ili pak dugim pritiskom na jednu od njih kako biste aktivirali mogućnost odabira i brisanja više obavijesti odjednom.