mojaRBA
mobilno bankarstvo

upute za korištenje

1. Uvod

mojaRBA je aplikacija za iPhone i Android uređaje koja uz standardne opcije mobilnog bankarstva nudi i neke nove i inovativne funkcionalnosti. Usluga je namijenjena građanima, klijentima* RBA koji žele imati pristup svojim računima putem mobilnog uređaja.

*Korisnikom usluge može postati poslovno sposobna fizička osoba koja u RBA ima otvoren jedan od računa ili kreditnu karticu.

2. Funkcionalnosti mojaRBA mobilnog bankarstva

 • jednostavna aktivacija za korisnike postojeće aplikacije RBA na dlanu bez potrebe odlaska u poslovnicu RBA
 • lista i stanje svih Vaših računa i računa po kojima imate ovlaštenja (tekući u kunama, žiro u kunama, tekući devizni, žiro devizni, á vista štedni, depoziti, kreditne kartice i krediti)
 • detalji svih Vaših računa, štednji, kreditnih kartica i kredita
 • mogućnost preslagivanja i skrivanja računa na listi
 • mogućnost unosa i promjene nadimka računa
 • dijeljenje 2D barkoda IBAN-a tekućeg i žiro računa ili kredita i dijeljenje IBAN-a deviznih računa u tekstualnom obliku
 • liste i detalji transakcija za svaki od računa
 • automatska kategorizacija Vaših transakcija, te mogućnost promjene kategorije svake transakcije zasebno
 • pregled statistike prihoda i potrošnje pojedinačno po računima i kreditnim karticama
 • jednostavan ručni unos novog plaćanja
 • FotoNalog plaćanje skeniranjem QR koda i 2D barkoda ili odreska uplatnice s mogućnošću učitavanja slike koda ili odreska iz galerije Vašeg uređaja
 • brzi prijenos novaca između Vaših računa te depozita, kreditnih kartica i kredita
 • brza i jednostavna uplata na kredite i kreditne kartice
 • plaćanje kontaktima iz imenika Vašeg uređaja
 • kupoprodaja deviza za klijente koji imaju devizni račun u Banci
 • tečajna lista
 • brzo ponavljanje plaćanja s liste čestih plaćanja ili s liste transakcija
 • preuzimanje detalja plaćanja u PDF obliku
 • mogućnost odabira ‘brzih akcija’ za funkcionalnosti koje najčešće koristite
 • odabir jezika aplikacije (HR / EN)
 • mToken za pristup iDIREKT internetskom bankarstvu za stanovništvo
 • pretraga i filtriranje lokacija bankomata i poslovnica s prikazom radnog vremena i navigacijom

3. Preuzimanje aplikacije i aktivacija

Minimalni tehnički zahtjevi koje pametni telefon mora zadovoljavati su iOS verzija 10, odnosno Android verzija 5.0

mojaRBA aplikacija za mobilne telefone dostupna je za preuzimanje putem Google Play trgovine za Android uređaje i App Store-a za iOS uređaje. Aplikaciju je moguće instalirati i na tablet ukoliko uređaj zadovoljava minimalne uvjete za instalaciju, no sučelje aplikacije je prilagođeno za mobilne telefone.

Image Map
Napomena: Za uspješnu aktivaciju potrebno je osigurati stabilnu internetsku konekciju.

3.1. Što s Vašom postojećom aplikacijom RBA na dlanu?

U prijelaznom razdoblju i dalje ćete moći paralelno koristiti postojeću aplikaciju RBA na dlanu i novu aplikaciju mojaRBA.

3.2. Aktivacija putem opcije „Imam RBA na dlanu“

 1. Nakon što ste ažurirali RBA na dlanu i preuzeli mojaRBA mobilno bankarstvo, otvorite novu aplikaciju.
 2. Odaberite željeni jezik. Ne brinite, jezik aplikacije uvijek možete promijeniti.
 3. Nakon odabira jezika prikazat ćemo Vam početni ekran koji je vidljiv samo ako aplikacija nije aktivirana. Odaberite „Imam RBA na dlanu“.
 4. Prikazat ćemo Vam kratak opis sljedećeg koraka koje morate proći u RBA na dlanu kako bismo potvrdili da ste to zaista Vi. Kliknite „Dalje“.
 5. Otvorit ćemo ekran za login u RBA na dlanu.
 6. Autenticirajte se na isti način kako biste to učinili kod logina u RBA na dlanu (PIN, otisak prsta, FaceID).
 7. Prikazat ćemo Vaš broj mobitela koji imamo u sustavu. Na taj broj ćemo Vam dostaviti drugi dio broja za aktivaciju putem SMS poruke. Ukoliko imate novi broj, u ovom koraku ga možete ažurirati1 kako bi SMS stigao na ispravan broj. Kliknite „Nastavi“.
 8.  

  1 Ažuriranje broja mobitela kod aktivacije mojaRBA aplikacije putem opcije „Imam RBA na dlanu“ neće ažurirati Vaše korespondentne podatke u bančinom sustavu. Ukoliko želite ažurirati glavni broj mobitela, molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu RBA.

 9. Nakon autentikacije potrebno je upisati samo broj iz SMS-a. Prikazat ćemo Vam ekran za unos drugog dijela broja za aktivaciju koji će Vam stići SMS porukom kroz nekoliko trenutaka. Ukoliko će to biti moguće, aplikacije će broj iz SMS-a sama pročitati kako ne biste morali prepisivati brojeve. Ako ne uspije, molimo Vas da brojeve prepišete ručno. Kliknite „Aktiviraj“.
 10. Odaberite PIN. PIN može imati između 4 i 8 znamenki. Kliknite „Potvrdi“.
 11. Potvrdite PIN koji ste odabrali kako biste bili sigurni u upisano. Kliknite „Potvrdi“.
 12. Ukoliko se unos razlikuje, aplikacija će Vam javiti. U tom se slučaju vratite korak nazad i ponovno odaberite PIN.
 13. Ukoliko imate Android uređaj, u sljedećem koraku biti će potrebno dati aplikaciji dozvolu iz grupe - pristup telefonu. Kako sadržaj sistemske poruke koja će Vam se javiti ne objašnjava razlog iz kojeg je ova dozvola potrebna za mojaRBA mobilno bankarstvo, prije iste prikazat ćemo Vam kratko objašnjenje. Kliknite na „U redu“.
Novi sam korisnik ili imam RBA na dlanu
Napomena: Riječ je o standardnim dozvolama za Android uređaje kod kojih Google Play nekoliko dozvola grupira u srodne grupe. Dozvola koja je potrebna aplikaciji da bi se token mogao „povezati“ s Vašim uređajem te nakon aktivacije koristiti inače omogućava aplikacijama provjeru statusa telefona i upravljanje pozivima. Poruka koju sustav prikazuje za ovu dozvolu glasi: „Želite li aplikaciji mojaRBA dopustiti da može uspostavljati i upravljati telefonskim pozivima?“

Razlog ovakve formulacije poruke je taj što ista dozvola omogućava aplikacijama da iniciraju poziv same, u smislu da je pozivanje moguće inicirati direktno iz aplikacije.

mojaRBA ne koristi ovu mogućnost pozivanja – ukoliko odaberete pozivanje Call Centra iz aplikacije, aplikacija će samo kopirati broj u dialer Vašeg uređaja, a pozivanje broja morate sami inicirati. Aplikacija ovu dozvolu koristi samo za provjeru statusa telefona kako bi mToken mogao raditi.
 1. Dozvolite mojaRBA pristup opisan iznad.
 2. Prikazat ćemo Vam poruku o uspješnoj aktivaciji.

Ukoliko ste ručno unosili SMS aktivacijski broj i slučajno ga pogrešno unijeli ili se desi bilo kakva greška kod aktivacije, aplikacija će Vam javiti u ovom koraku. Vratite se na unos kôda i prepišite ga ispočetka. Ako ne uspijete, molimo Vas da ponovite postupak.

Ukoliko Vam se pojavi greška nakon potvrde broja mobitela, molimo Vas da slijedite ove korake:
 1. Provjerite da li imate aktivnu najnoviju verziju RBA na dlanu i da li se možete prijaviti u mBanking.
 2. Odjavite se iz RBA na dlanu te ugasite sve aplikacije koje rade u pozadini.
 3. Podignite mojaRBA aplikaciju i pokušajte ponovno.

Ako Vaš uređaj podržava otključavanje korištenjem biometrije, nakon aktivacije aplikacije, aplikacija će Vam ponuditi da ovu funkcionalnost koristite i za prijavu u mojaRBA te autorizaciju naloga.

Ukoliko ovo odmah želite početi koristiti, kliknite na „Hoću brže“.

 

1 Ažuriranje broja mobitela kod aktivacije mojaRBA aplikacije putem opcije „Imam RBA na dlanu“ neće ažurirati Vaše korespondentne podatke u bančinom sustavu. Ukoliko želite ažurirati glavni broj mobitela, molimo Vas da se obratite u najbližu poslovnicu RBA.

Lakša i brža prijava

3.3. Aktivacija putem opcije „Imam aktivacijski kod“

Ova opcija se koristi za aktivaciju kodovima koje ste preuzeli u poslovnici RBA ili putem iDIREKT internetskog bankarstva za stanovništvo.

 1. Nakon instalacije odaberite željeni jezik. Ne brinite, jezik aplikacije uvijek možete promijeniti.
 2. Nakon odabira jezika prikazat ćemo Vam početni ekran koji je vidljiv samo ako aplikacija nije aktivirana. Odaberite „Imam aktivacijski kod“.
 3. Prikazat ćemo Vam polja za upis prvog dijela koda. U slučaju da ste mobilno bankarstvo ugovorili u poslovnici RBA, prvi dio koda će Vam stići na Vašu e-mail adresu. Ukoliko ste aktivaciju samostalno proveli putem opcije „Ugovaranje/reaktivacija mojaRBA“ unutar izbornika „Moja Banka“ iDIREKT internetskog bankarstva, prvi dio koda će Vam se prikazati na ekranu u zadnjem koraku ugovaranja. Upišite kod i odaberite „Nastavi“.
 4. Prikazat ćemo Vam polja za unos drugog dijela aktivacijskog koda koji će Vam stići SMS porukom. Molimo Vas da brojeve iz SMS-a prepišete te kliknete „Aktiviraj“.
 5. Odaberite PIN. PIN može imati između 4 i 8 znamenki. Kliknite „Potvrdi“.
 6. Potvrdite PIN koji ste odabrali kako biste bili sigurni u upisano. Kliknite „Potvrdi“. Ukoliko se unos razlikuje, aplikacija će Vam javiti. U tom se slučaju vratite korak nazad i ponovno odaberite PIN.
 7. Ukoliko imate Android uređaj, u sljedećem koraku biti će potrebno dati aplikaciji dozvolu iz grupe - pristup telefonu. Kako sadržaj sistemske poruke koja će Vam se javiti ne objašnjava razlog iz kojeg je ova dozvola potrebna za mojaRBA mobilno bankarstvo, prije iste prikazat ćemo Vam kratko objašnjenje. Kliknite na „U redu“.
 8. Dozvolite mojaRBA pristup opisan iznad.
 9. Prikazat ćemo Vam poruku o uspješnoj aktivaciji.
Imam aktivacijski kod

Ukoliko se desi bilo kakva greška kod aktivacije, aplikacija će Vam javiti u ovom koraku. Vratite se na unos kôda i prepišite ga ispočetka. Ako ne uspijete, molimo Vas da ponovite postupak.

Ako Vaš uređaj podržava otključavanje korištenjem biometrije, nakon aktivacije aplikacije, aplikacija će Vam ponuditi da ovu funkcionalnost koristite i za prijavu u mojaRBA te autorizaciju naloga.

Ukoliko ovo odmah želite početi koristiti, kliknite na „Hoću brže“.

4. Vaši računi, štednje, kreditne kartice i krediti

Na prvom ekranu možete pronaći sve svoje račune, štednju, kreditne kartice i kredite. Kroz detalje računa jednostavno pošaljite barkod svog IBAN-a, provjerite statistiku troškova i prihoda ili promijenite nadimak računa.

Dostupni su Vam prometi po tekućim, deviznim i štednim računima, depozitima te kreditnim karticama. Odaberite kategoriju za pojedinu transakciju te pogledajte statistiku transakcija. Ako želite, svoja plaćanja možete ponoviti iz detalja transakcija ili pak opozvati ona koja ste zadali unaprijed.

Na računu po kojem imate punomoć ispisano je ime vlasnika, a račun je označen ikonom opunomoćenika.

4.1. Računi

Odabirom željenog računa s liste otvara se detaljniji prikaz stanja i transakcije po tom računu.

Glavni iznos predstavlja stanje Vašeg računa uz već oduzete eventualne kartične rezervacije koje još nisu vidljive na listi transakcija, a čiji ukupni iznos možete vidjeti u polju „Rezervirano“.

Raspoloživo stanje računa prikazat će se ukoliko je različito od glavnog stanja, a ono predstavlja ukupan iznos koji možete potrošiti te uključuje i prekoračenje po računu ukoliko je ono odobreno.

4.2. Štednja i depoziti

Na glavnoj listi proizvoda nalaze se i Vaši štedni á vista računi i depoziti koji su označeni tamno sivom bojom.

ŽELIM VIŠE: Ukoliko želite napraviti uplatu na á vista štedni račun ili depozit s višekratnim uplatama, to možete na jednostavan način učiniti kroz „Vlastiti prijenos“ ili „Mjenjačnicu“ ukoliko je jedan od računa između kojih prebacujete novac, u stranoj valuti.

U detaljima depozita možete pronaći osnovne podatke o ugovoru kao što su vrsta i valuta depozita, broj ugovora, datum ugovaranja i dospijeća, važeća kamatna stopa i slično.

Nadimak možete mijenjati i ovim računima.

4.3. Kreditne kartice

Stanje svojih kreditnih kartica možete također vidjeti na prvom ekranu.

Kreditne kartice

Stanje u polju „Raspoloživo“ predstavlja ukupan preostali iznos koji je moguće potrošiti od limita, odnosno u tekućem periodu.

Ako po kartičnom računu imate dodatnog korisnika, kad odaberete karticu otvorit će se skupni prikaz transakcija, a ako želite vidjeti transakcije zasebno za svoju ili za karticu dodatnog korisnika, povucite karticu na vrhu ekrana ulijevo. Na kartici po kojoj ste Vi dodatni korisnik ispisano je ime vlasnika.

Detalji kartice otvaraju se klikom na samu karticu, a prikazuju osnovne podatke o revolving ugovoru i kartici poput vlasnika računa i kartice, maskirani broj kartice, istek, vrstu i status te ukupan limit potrošnje prema ugovoru, iznos koji je preostao za potrošnju i sumu uplata koje su knjižene nakon posljednjeg obračuna (izvatka).

4.3.1. Izvadak po kreditnoj kartici

Izvadak možete pogledati tako da tapnete na prvu ikonu u gornjem desnom kutu ekrana kartice te odaberete izvadak koji želite pogledati. Unutar aplikacije Vam je dostupno pojašnjenje svake pojedine stavke izvatka odabirom info ikone na Detaljima izvatka.

Transakcije koje su ušle u obračun nalaze se na dnu.

Troškove po svojoj kreditnoj kartici možete lako uplatiti odabirom tipke „Plati“ na detaljima posljednjeg izvatka. Aplikacija će sama pripremiti nalog za plaćanje, a na Vama je da samo odaberete želite li platiti minimalni iznos, minimalni iznos zajedno s dospjelim ratama ili cjelokupni dug obračunat za zatvoreni period. Također možete upisati i uplatiti bilo koji drugi iznos.

4.3.2. Statistika troškova po kreditnim karticama

U gornjem desnom uglu ekrana sa transakcijama dostupna Vam je statistika troškova po kreditnoj kartici. Sve Vaše kartične transakcije automatski se kategoriziraju prema kategoriji POS uređaja na prodajnom mjestu. Kategoriju možete izmijeniti i sami ukoliko želite.

4.4. Krediti

Na prikazu kredita na prvom ekranu možete vidjeti broj i vrstu kredita, odnosno nadimak kredita. Za više detalja kliknite na za to predviđeno polje.

Kredit

Prvi prikazani iznos predstavlja stanje nedospjele glavnice i ono je iskazano u valuti kredita.

Ukoliko ste ratu uplatili prije datuma dospijeća, preplaćena obveza će također biti prikazana i iskazana u valuti kredita, dok je dugovanje uvijek obračunato u kunama uz negativni predznak.

U detaljima kredita također možete pronaći osnovne podatke o kreditu poput stanja nedospjele glavnice u valuti kredita, ukupan ugovoreni iznos kredita, mjesečni anuitet, datum ugovaranja i dospijeća, rok otplate, visina i vrsta kamate te status urednosti.

U gornjem desnom uglu klikom na ikonu za dijeljenje možete podijeliti barkod s detaljima za plaćanje odabranog kredita ukoliko imate potrebu te detalje poslati nekom drugom.

Uplatu na kredit možete izvršiti klikom na tipku „Uplati“ unutar detalja kredita. Ukoliko postoji dugovanje, platni nalog će biti popunjen iznosom ukupnog dospjelog dugovanja, a ako dugovanja nema u polje će biti upisan iznos anuiteta (za kredite s valutnom klauzulom obračunat po srednjem tečaju na dan plaćanja).

Ukoliko želite, kreditu možete definirati nadimak kako biste ga lakše raspoznali na prvom ekranu.

5. Podijeli barkod ili IBAN računa ili kredita

2D (PDF417) barkod možete generirati za sve kunske tekuće i žiro račune, te kredite. Ovakav barkod sadrži IBAN računa i osnovne podatke o primatelju, a kod kredita i poziv na broj potreban za ispravno izvršenje transakcije.

Klikom na „Dodaj još informacija“ možete dodati opis plaćanja i iznos koji želite da Vam se uplati.

Za slanje kôda kliknite na „Podijeli kod“ te odaberite aplikaciju putem koje kôd želite poslati.

 

6. Promjeni raspored ili sakrij račun sa liste

Ukoliko imate više računa (i ostalih proizvoda) te Vam ne odgovara njihov raspored na ekranu, sami im možete definirati redoslijed jednostavnim premještanjem pojedine „kartice“. Samo dulje pritisnite neki od računa dok se ne aktivira uređivanje liste te ih posložite kako Vama odgovara.

Redoslijed koji definirate primijeniti će se i na raspored računa kod plaćanja.

Ako pak neki od računa ne koristite ili ga ne želite vidjeti na listi, aktivirajte uređivanje liste te odaberite ikonu „oka“ u gornjem desnom uglu ekrana i odaberite koji račun želite sakriti.

Kako bi se račun opet prikazao, na isti način samo „otkrijte“ sakriveni račun i spremite promjene.

7. Lista i detalji transakcija

U listi transakcija možete pronaći sve dostupne nearhivirane transakcije po odabranom računu. U slučaju da po računu postoje transakcije s budućim datumom izvršenja, lista takvih transakcija prikazati će se na vrhu liste izvršenih. Ovu listu možete proširiti ili zatvoriti jednim klikom. Ako po računu nema transakcija s budućim datumom izvršenja, ova lista se neće prikazati.

Uz svaku transakciju na listi vidljiva je ikona koja prikazuje tip transakcije, kratki opis transakcije, datum, iznos te iznos naknade ako se po transakciji naknada obračunava.

U pojedinim slučajevima (npr. ako je naknada naplaćena s drugog računa) transakcija i naknada su odvojene.

Opozvane, stornirane i odbijene transakcije na listi su prikazane zasivljenom ikonom te su prekrižene.

Transakcije po računima za koje imate punomoć označene su oznakom opunomoćenika.

ŽELIM VIŠE: Ako pritisnete i držite pojedinu transakciju na listi, otvorit će Vam se prozor sa kratkim detaljima odabrane transakcije i mogućim akcijama prema tipu i statusu transakcije.

Za uvid u detalje pojedine transakcije jednostavno odaberite željenu transakciju i prikazati ćemo Vam sve detalje koji su dostupni ili su bili upisani prilikom plaćanja.

Detalji svake transakcije imaju opciju „Više“ u gornjem desnom uglu putem koje su Vam dostupne iste akcije kao i kad duže pritisnete pojedinu transakciju na listi.

U detaljima pojedine transakcije možete vidjeti:

 • Iznos i valutu transakcije
 • Iznos i valutu naknade ako je naplaćena s istog računa (naknada naplaćena s drugog računa vidljiva je na listi tog računa kao samostalna transakcija)
 • Kategoriju transakcije
 • Tip transakcije
 • Kanal kojim je transakcija zadana
 • Status transakcije za odljeve (osim za naknade, kamate i porez koji su uvijek knjiženi)
 • Naziv primatelja kod naloga ili naziv trgovca za kartične transakcije
 • Račun (IBAN) primatelja kod naloga
 • Adresu i grad primatelja ili lokaciju trgovca za kartične transakcije
 • Model i poziv na broj ukoliko su bili upisani
 • Opis transakcije
 • Datum zaprimanja kod naloga
 • Datum izvršenja
 • Originalni iznos i valuta ukoliko je kod plaćanja provedena konverzija valuta
 • Omjer tečaja ukoliko postoji polje originalni iznos
 • Referenca transakcije
 • Ime platitelja
 • Račun (IBAN) platitelja
 • Inicijator plaćanja ukoliko je transakciju inicirao opunomoćenik
ŽELIM VIŠE: Ukoliko su Vam potrebni detalji plaćanja u PDF obliku, iste možete preuzeti putem opcije "Više" (...) u gornjem desnom uglu detalja željene transakcije.

Ukoliko je riječ o gotovinskim transakcijama po računu/kartici, prikazujemo naziv i lokaciju RBA poslovnice ili lokaciju bankomata na kojem je transakcija izvršena.

8. Statistika troškova i kategorizacija transakcija

Sve Vaše transakcije vidljive u mojaRBA aplikaciji kategorizirane su prema troškovima i prihodima.

Statistika po pojedinom računu ili kreditnoj kartici dostupna Vam je odabirom ikone u gornjem desnom kutu ekrana nakon što odaberete račun ili kreditnu karticu s glavne liste. Platni nalozi u statistici računa automatski se kategoriziraju po šifri namjene ukoliko je ista upisana kod plaćanja, a transakcije napravljene karticama tekućeg računa ili kreditnim karticama kategoriziraju se po MCC kodu, odnosno po primarnoj kategoriji koja je dodijeljena POS terminalu na kojem je transakcija obavljena.

Troškovi

Prihodi

Statistiku možete pogledati odabirom željenog mjeseca na vrhu ekrana i to posebno troškove, a posebno prihode po odabranom proizvodu. Za svaku pojedinu kategoriju dostupan Vam je ukupan iznos transakcija u odabranom mjesecu, te u postotku prema ostalim kategorijama tog mjeseca. Kako biste provjerili koje su transakcije ušle u pojedinu kategoriju, dovoljno je odabrati željenu kategoriju i prikazati ćemo Vam listu tih transakcija.

Ukoliko želite promijeniti kategoriju nekoj od transakcija, to možete učiniti odabirom opcije ili ikone „Promjena kategorije“:

 • dugim pritiskom na odabranu transakciju na listi
 • unutar opcije „Više“ na detaljima transakcije ili
 • izmjenom preko ikone na detaljima transakcije

Promjena će se odmah primijeniti na ekrane statistike i na same detalje transakcije.

9. Plaćanja

Neovisno želite li platiti račune ili poslati novac svom prijatelju, sve mogućnosti vezane uz kunska plaćanja u Republici Hrvatskoj nalaze se na jednom mjestu.

9.1. Česta plaćanja

Plaćanja koja često radite prema pojedinim primateljima, brzo i jednostavno ponovite odabirom s liste na ekranu ‘Plaćanja’.

Na ovoj se listi nalaze plaćanja koja ste inicirali u zadnjih 45 dana, a ona najčešća nalaze se na vrhu liste. Ukoliko želite ponoviti neko od plaćanja s ove liste, samo kliknete i novo plaćanje će se popuniti podacima iz zadnjeg naloga, a te detalje onda možete izmijeniti.

9.2. Kontakti

Povežite mojaRBA aplikaciju s kontaktima iz Vašeg adresara i kod prebacivanja novaca tražit ćemo da IBAN pojedinog kontakta unesete samo prilikom prvog plaćanja. Svaki sljedeći put kada prebacujete novac kontaktu za kojeg ste IBAN već unijeli, aplikacija će polje IBAN popuniti brojem na koji ste plaćali prvi puta. Naravno, u ovom koraku IBAN možete ažurirati ako postoji potreba. Aplikacija neće uspostavljati telefonske pozive prema Vašim kontaktima, no bez Vaše dozvole za pristup kontaktima ova funkcionalnost neće raditi.

Kako biste svojim prijateljima koji koriste mojaRBA aplikaciju olakšali uplatu na Vaš račun bez potrebe da im šaljete svoj IBAN, Vaš broj mobitela možete povezati s Vašim IBAN-om. Dovoljno je opciju potvrditi kod prvog otvaranja ekrana „Plaćanja“ ili naknadno u Meniju i osobe koje u svom adresaru imaju Vaš broj mobitela te su ga povezale s aplikacijom mogu jednostavno odabrati Vaše ime i poslati vam novac bez potrebe za upisivanjem Vašeg IBAN-a.

Dozvolu za prikaz Vašeg IBAN-a drugim korisnicima mojaRBA koji imaju Vaš broj u adresaru možete u svakom trenutku onemogućiti u Meniju unutar izbornika „Moj profil“.

9.3. Novo plaćanje

Ukoliko morate nešto platiti a nemate uplatnicu koju biste mogli slikati putem FotoNaloga, detalje plaćanja možete unijeti sami. Kako biste plaćanje uspješno završili dovoljno je da upišete najosnovnije detalje: IBAN, ime ili naziv primatelja, opis plaćanja, iznos i datum. Ostali detalji nisu obavezni u domaćem platnom prometu, osim modela i poziva na broj koji ćemo automatski popuniti sa univerzalnim modelom HR99 ukoliko sami ne upišete nikakav poziv na broj kako bismo vam maksimalno skratili proces.

9.3.1. Detalji novog naloga

IBAN
IBAN označava međunarodni broj bankovnog računa i neophodan je podatak kod plaćanja. Može se pronaći na ugovoru o računu ili debitnoj kartici računa.

NAZIV
Ime osobe kojoj šaljete novac ili naziv pravnog subjekta kojem plaćate je također obavezan podatak. U ovo polje moguće je upisati samo znakove dozvoljene u nacionalnim SEPA kreditnim transferima u kunama koje možete pronaći na kraju ove cjeline.

IZNOS
Unesite iznos kuna koje želite poslati.

RAČUN S KOJEG PLAĆAM
Ponuđeni su Vam svi Vaši aktivni kunski platni računi (tekući, žiro) te kunski platni računi po kojima ste opunomoćeni, a s kojih je dozvoljeno plaćanje. Ukoliko plaćanje vršite s današnjim danom a iznos plaćanja je veći od raspoloživog iznosa po pojedinom računu, taj račun neće biti moguće odabrati.

OPIS PLAĆANJA (UNESITE OPIS PLAĆANJA)
U opis plaćanja možete upisati do 140 znakova i to također samo onih koji su dozvoljeni.

MODEL I POZIV NA BROJ (UNESITE POZIV NA BROJ)
Model i poziv na broj su također obavezni podatak kod plaćanja i moraju odgovarati formatu opisanom u dokumentu Jedinstveni pregled osnovnih modela poziva na broj koji možete pronaći na stranicama Financijske agencije. Ispravnost poziva na broj provjerite ovdje. Ukoliko ovo polje ostavite prazno, mojaRBA će nalog popuniti sa modelom HR99 koji označava nepostojanje poziva na broj.

DATUMI PLAĆANJA
Datum kod svakog plaćanja je uvijek postavljen na današnji. Ako želite da plaćanje bude izvršeno na neki drugi datum, kliknite na „Danas“ i iz kalendara odaberite željeni datum.

Kod potvrđivanja unosa, ako ste za datum odabrali neradni dan ili ako je odabrani datum današnji a prošlo je vrijeme za izvršenje plaćanja prema Terminskom planu izvršenja platnih transakcija za fizičke osobe koji možete pronaći na www.rba.hr, mojaRBA će datum izvršenja pomaknuti na prvi sljedeći radni dan. MojaRBA će Vas o ovome obavijestiti prije nego što autorizirate plaćanje.

PONAVLJANJE PLAĆANJA
Ukoliko unaprijed znate da određeno plaćanje s istim detaljima želite ili morate ponoviti svaki mjesec, jednostavno dodajte datume odabirom opcije „Ponavljanje plaćanja“, te ih sve zajedno autorizirajte.

DODATNI PODACI
Ovi podaci i opcije nisu obavezni da bi se plaćanje uspješno izvršilo i u potpunosti je na vama da li ih želite unositi.

HITNOST PLAĆANJA
Opcija hitno plaćanje može se koristiti za plaćanja izvan RBA radnim danom do 16 sati uz naknadu propisanu u dokumentu Naknade u poslovanju s fizičkim osobama koji možete pronaći na web stranicama RBA. Hitno plaćanje zadano nakon tog vremena provest će se sljedeći radni dan.

ADRESA I GRAD
Ova polja nisu obavezna te im je unos isto kao i kod ostalih tekstualnih polja ograničen dozvoljenim znakovima.

KRAJNJI PRIMATELJ
Ovo je fizička ili pravna osoba koja je krajnji primatelj novčanih sredstava koja se uplaćuju. Polje nije obavezno.

STVARNI DUŽNIK
Dužnik koji duguje određeni iznos novčanih sredstava primatelju ili krajnjem primatelju. Polje nije obavezno.

ŠIFRA NAMJENE
Predstavlja četveroslovnu šifru namjene transakcije, a dokument sa popisom svih šifri namjena možete pronaći na stranicama RBA. Polje nije obavezno, ali će nalogu u statistici biti dodijeljena kategorija „Ostalo“ ukoliko ovo polje ostane prazno.

Tekstualna polja naloga moraju biti popunjena sukladno SEPA standardu.
Dozvoljeni su sljedeći znakovi:
Znakovi Latiničnog pisma a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Za nacionalne transakcije mogu se upotrebljavati i znakovi Č, Ć, Ž, Š, Đ, ć, č, ž, š, đ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 / - ? : ( ) . , ‘ + razmak
Unos ne smije započinjati niti završavati sa ‘/’, te ne smije sadržavati ‘//’.

9.3.2. Potvrđivanje plaćanja

Nakon što se upisali detalje plaćanja, na sljedećem ekranu prikazati će Vam se svi upisani detalji i informativna naknada izračunata temeljem tarife važeće na dan izračuna. Za plaćanja zadana unaprijed također ćete dobiti informaciju o naknadi, no na dan provedbe plaćanja naplatiti će se naknada važeća na taj dan ukoliko dođe do promjene tarife. Po provjeri svih upisanih detalja, potvrdite plaćanje unosom svog PIN-a, otiskom prsta ili putem FaceID-a, ovisno koji način autentikacije i prijave u aplikaciju koristite.

Nakon što plaćanje autorizirate, plaćanjima koja su uspješno provedena ili zaprimljena možete ažurirati kategoriju ukoliko kategorija koja im je automatski dodijeljena ne odgovara Vašim potrebama.

9.4. Foto nalog

Omiljena funkcionalnost u svakom mobilnom bankarstvu i Vama je na raspolaganju. Dovoljno je dozvoliti pristup kameri kod prvog korištenja FotoNaloga te kameru usmjeriti prema barkodu ili odresku uplatnice. Podržani su 2D/PDF417 barkod i QR kod. Ukoliko Vaša kamera ne uspijeva ‘pročitati’ podatke zbog preslabog osvjetljenja, uključite bljeskalicu u donjem desnom kutu ekrana. Također, ukoliko barkod ili odrezak imate u digitalnom obliku u galeriji svog mobilnog uređaja, jednostavno odaberite opcija „Učitaj iz galerije“ i odaberite sliku.

Kako biste maksimalno skratili postupak plaćanja, na novijim uređajima koji podržavaju prečace (shortcuts) pritisnite ikonu mojaRBA dok se ne pojavi popis akcija i odaberite FotoNalog. Nakon što se autenticirate, aplikacija će odmah otvoriti FotoNalog.

ŽELIM VIŠE: Uplatnica koja je u PDF obliku se ne može učitati ali je možete otvoriti te napraviti sliku zaslona (screenshot) koju zatim učitate iz galerije.

9.5. Vlastiti prijenos

Lako i brzo prebacujte novac između svojih računa i računa po kojima ste opunomoćeni. Odaberite račune među kojima želite prebaciti novac te iznos transakcije i potvrdite nalog.

Naloge između svojih računa nije potrebno autorizirati.

Račun s kojeg plaćate mogu biti svi Vaši tekući i žiro kunski i devizni računi i á vista štedni, te ista vrsta računa po kojima ste opunomoćeni. Prebacivati možete na sve navedene račune osim deviznih računa druge osobe, te na svoje depozite i štedne á vista račune.

ŽELIM VIŠE: Trudite se štedjeti ali se ne sjetite svaki mjesec novac uplatiti na štednju? Jednostavno prilikom prebacivanja odaberite dodatne datume i aplikacija će sama novac prebaciti na datume prema Vašem odabiru.

9.6. Mjenjačnica

Kako biste mogli mijenjati strane valute putem aplikacije, potreban vam je devizni račun.

Dovoljno je odabrati račun s kojeg plaćate, račun na koji plaćate te iznos transakcije. Informativni tečaj i iznos konverzije će vam odmah biti prikazani na ekranu

Također možete konvertirati jednu stranu valutu u drugu po istom deviznom računu koji je (za razliku od kunskog) multivalutan, što znači da može imati sve valute koje banka nudi na svojoj tečajnoj listi (osim kuna).

Prilikom odabira računa i iznosa, kliknite „Dalje“. Prikazat ćemo Vam potvrdni ekran na kojem možete vidjeti po kojem tečaju će se konverzija izvršiti, te možete potvrditi nalog.

Ukoliko Vas zanima trenutni ili neki od prošlih tečaja, unutar mjenjačnice dostupna vam je i tečajna lista na kojoj možete izabrati datum za koji želite pogledati tečaj.

Također možete prebacivati novac sa svojih deviznih računa i deviznih računa po kojima ste opunomoćeni na sve Vaše račune, depozite i štedne á vista račune.

Tečaj prikazan na unosnom ekranu je informativne prirode. Na potvrdnom ekranu prije nego potvrdite transakciju biti će Vam prikazan tečaj po kojem će se konverzija izvršiti.

10. Meni

Ovdje su Vam dostupne ostale funkcionalnosti aplikacije koje nisu pokrivene kroz pregled računa ili plaćanje.

Unutar ovog izbornika dostupne su Vam sljedeće funkcionalnosti:

 • mToken
 • Lokacije
 • Kontakt
 • Postavke
 • Moj Profil

10.1. mToken

Unutar funkcionalnosti mTokena dostupne su Vam jednokratna lozinka (za pristup iDIREKT internetskom bankarstvu za stanovništvo, portalu eGrađani i za autorizaciju kartične kupovine putem interneta), te generiranje odgovora za autorizaciju naloga na iDIREKT internetskom bankarstvu za građane.

Pristupiti mTokenu također možete preko brzih akcija (prečaca), te na ekranu prijave u mojaRBA.

10.2. Moj profil

Unutar ovog izbornika možete upravljati prikazom Vašeg broja računa drugim korisnicima mojaRBA aplikacije koji imaju Vaš broj mobitela u svom imeniku, te su dopustili povezivanje svog imenika s mojaRBA aplikacijom. Također, možete mijenjati postavke anonimnog prikupljanja podataka o radu aplikacije i upravljati privolama.

10.2.1. Privole

Kako biste uvijek bili informirani o najpovoljnijim ponudama koje su skrojene baš za Vas, odaberite priliku za boljim kontaktiranjem i individualiziranim ponudama.

10.2.2. Prikaži IBAN kontaktima

Ukoliko naknadno želite onemogućiti ili pak omogućiti prikaz Vašeg IBAN-a korisnicima mojaRBA aplikacije koji imaju Vaš broj mobitela u svom adresaru, to možete učiniti u ovom izborniku.

Kod uključivanja, ponovno će Vam biti prikazan broj mobitela koji imamo u bazi te račun ili više njih s kojima možete povezati navedeni broj mobitela.

Napomena: Ukoliko je broj koji Vam prikažemo neispravan, odnosno imate novi, molimo da prije korištenja ove funkcionalnosti ažurirate svoj glavni broj mobitela u poslovnici.

Aplikacija neće uspostavljati telefonske pozive prema Vašim kontaktima, no bez Vaše dozvole za pristup kontaktima ova funkcionalnost neće raditi.

Kako biste svojim prijateljima koji koriste mojaRBA aplikaciju olakšali uplatu na Vaš račun bez potrebe da im šaljete svoj IBAN, Vaš broj mobitela možete povezati s Vašim IBAN-om. Dovoljno je opciju potvrditi kod prvog otvaranja ekrana „Plaćanja“ ili naknadno u Meniju i osobe koje u svom adresaru imaju Vaš broj mobitela te su ga povezale s aplikacijom mogu jednostavno odabrati Vaše ime i poslati vam novac bez potrebe za upisivanjem Vašeg IBAN-a.

Dozvolu za prikaz Vašeg IBAN-a drugim korisnicima mojaRBA koji imaju Vaš broj u adresaru možete u svakom trenutku onemogućiti u Meniju unutar izbornika „Moj profil“.

10.2.3. Anonimno prikupljanje podataka

mojaRBA koristi Google Analytics u svrhu anonimnog praćenja korištenja aplikacije, a sve kako bismo poboljšali rad aplikacije.

Anonimni podaci služe jedino za unaprjeđenje aplikacije (poput novih funkcija) za korisnike poput Vas. Da bi mojaRBA bila za Vas što korisnija i jednostavnija, trebaju nam podaci o načinu na koji se aplikacija koristi. O načinu prikupljanja podataka možete više pročitati ovdje.

10.3. Kontakt

Ako Vam je potrebna informacija ili podrška, RBA kontakti su Vam dostupni odabirom ikone za kontakt na login ekranu te unutar Postavki aplikacije.

Za općenite informacije nas također možete kontaktirati putem Facebook-a i LinkedIn-a odabirom poveznice na ekranu.

10.4. Lokacije

Opcija nudi mogućnost pretrage svih isplatnih i uplatno-isplatnih bankomata, dnevno-noćnih trezora i poslovnica Banke.

Pretraga se može filtrirati prema abecednom redu po nazivu gradova ili udaljenosti te odabrani prikaz ograničit na poslovnice koje su trenutno otvorene. Odabirom pojedine lokacije otvara se detaljniji opis s kontaktima i radnim vremenom te mogućnošću pokretanja navigacije do odabrane lokacije.

Kako bi funkcionalnost ispravno radila potrebno je omogućiti lokaciju uređaja te aplikaciji dozvoliti pristup.

Aplikacija će Vam uz RBA bankomate također prikazati i Euronet bankomate na kojima također možete podizati gotovinu.

10.5. Postavke

Želite da mojaRBA priča engleski? Želite uključiti biometriju? Promijenili biste PIN? Želite platiti račun u 5 sekundi koristeći brze akcije? Sve ovo možete urediti u Postavkama.

10.5.1. Promjena PIN-a

PIN kao i kod aktivacije može imati između 4 i 8 znamenki. Kako biste bili sigurni u novoodabrani PIN, aplikacije će Vas tražiti da ga nakon odabira unesete još jednom. Ukoliko se brojevi neće podudarati, aplikacija će Vam javiti.

10.5.2. Biometrijske postavke - prijava otiskom prsta / prepoznavanjem lica (FaceID)

Aplikacija će Vam prilikom aktivacije ponuditi aktiviranje biometrije umjesto da svaki puta unosite PIN. Ukoliko ste kod aktiviranja preskočili ovaj korak, u Postavkama je ovu funkcionalnost uvijek moguće upaliti ili ugasiti. Kako biste mogli koristiti ovu funkcionalnost, potrebno je u postavkama uređaja imati aktiviranu biometriju ukoliko je Vaš uređaj podržava, u protivnom Vam opcija niti neće biti vidljiva.

Nakon aktiviranja, u aplikaciju ćete se moći prijaviti na isti način na koji možete otključati uređaj.

Napomena: Ukoliko u uređaju imate pohranjene i tuđe biometrijske zapise (otisak prsta ili lice druge osobe), ne preporučamo aktiviranje biometrije za mojaRBA mobilno bankarstvo jer u tom slučaju i druga osoba može pristupiti Vašem računu na isti način kao da ste joj otkrili svoj PIN.

10.5.3. Brze akcije (prečaci)

Brze akcije možete pokrenuti dugim pritiskom na ikonu aplikacije na početnim ekranu Vašeg Android uređaja, odnosno jačim pritiskom (3D touch) na ikonu za iOS uređaje. Uređaji koji podržavaju ovu funkcionalnost su oni sa Android verzijom 7.1.0 i novijim, te iOS 9.0.0 i novijim operacijskim sustavima.

Ukoliko Vam ne odgovaraju brze akcije koje Vam aplikacija sama ponudi, u ovom izborniku možete sami izabrati akcije koje želite. Istovremeno je moguće prikazati do 4 brze akcije.

10.5.4. Sakrij stanje računa

Ako Vam više odgovara da stanje Vaših računa nije vidljivo odmah nakon prijave u mojaRBA, nakon omogućavanja ove funkcionalnosti isto će biti skriveno, a provjeriti ga možete tako da tapnete na ikonu oka na željenom računu.

10.5.5. Stanje računa na nalozima

Ovdje možete odabrati želite li da Vam se kod plaćanja prikazuje knjigovodstveno stanje ili pak raspoloživo stanje Vaših računa.

10.5.6. Izmiješana PIN tipkovnica

Ukoliko želite, ovdje možete omogućiti da Vam se prikazuje izmiješani raspored brojki na PIN tipkovnici kao dodatna sigurnost kod prijave u aplikaciju.

10.5.7. Jezik aplikacije

Jezik aplikacije odabirete prilikom prvog otvaranja mojaRBA aplikacije. Ukoliko ga kasnije želite promijeniti, to možete uvijek učiniti u Postavkama ili još brže – odabirom „zastavice“ na login ekranu.

Aplikacija mojaRBA dostupna je na hrvatskom i engleskom jeziku.

10.5.8. Verzija aplikacije

Za ispravan rad svake aplikacije vrlo je važno pravovremeno ažuriranje aplikacije kao i sistemskih aplikacija samog uređaja.

Ukoliko postoji dostupno ažuriranje aplikacije za Vaš uređaj, u Postavkama će Vam biti vidljiva tipka za preuzimanje nove verzije.

11. Vaš komentar

Vaše mišljenje nam je iznimno važno pa Vas pozivamo da nam putem ove funkcionalnosti u gornjem desnom uglu ekrana pošaljete svoje prijedloge i komentare vezane za aplikaciju ili nam samo pišite kako Vam se sviđa mojaRBA.

U slučaju da imate pitanje vezano za funkcionalnosti aplikacije, odaberite opciju „Želim povratni odgovor“ i ostavite nam svoj kontakt email kako bismo Vam mogli odgovoriti.

12. Obavijesti

Uz redovne obavijesti, ovdje možete pronaći i obavijesti za plaćanja koja ste zadali s budućim datumom, a iz bilo kojeg razloga su odbijena.