Nazad

Brokerski poslovi

Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) aktivni je član Zagrebačke burze i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Kako biste sklopili Ugovor o nalogu za kupnju ili prodaju financijskih instrumenata potrebno je obratiti se osobnomu bankaru u najbližoj poslovnici RBA.

Financijskim instrumentima u Republici Hrvatskoj organizirano se trguje na Zagrebačkoj burzi (ZSE).

Zagrebačka burza je elektronički, on-line organizirano tržište financijskim instrumentima. Financijski instrumenti na ovoj burzi su podijeljeni u dvije kotacije: Uređeno tržište i Multilateralnu trgovinsku platformu (MTP). Radno vrijeme ZSE je radnim danom od 9:00 do 16:30 sati.

Trgovinski sustav burze je anonimni sustav vođen principom ponuda koje su pravovremeno dostupne svim sudionicima. Ako u trgovinskom sustavu ZSE postoji odgovarajuća ponuda, ili pak bolja, sistem ih automatski povezuje.

Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD) je centralna institucija za prijeboj i namiru transakcija financijskim instrumentima realiziranih na ZSE, koja osigurava isplatu vašeg novca, u slučaju prodaje, ili pak, prijenos vlasništva nad financijskim instrumentima na vaš račun u slučaju kupnje. Postupci prijeboja i namire odvijaju se drugi radni dan (T+2) od dana transakcije i tada postajete vlasnikom kupljenih financijskih instrumenata, ili pak kreće postupak isplate novca preko vašeg brokera.

Kontakt

Detaljne informacije o usluzi trgovanja financijskim instrumentima dostupne su vam na sljedećoj adresi:

Raiffeisenbank Austria d.d.
Sektor riznice i investicijskog bankarstva
Odjel brokerskih poslova
Petrinjska 59
10000 Zagreb

Telefon: 01 4695 072, 01 4695 074
Telefaks: 01 4560 772
E-mail: brokeri@rba.hr

Kontaktirati nas možete radnim danom od 8:30 do 17 sati.