Smanjenje averzije prema riziku

29.01.2020

U fokusu sudionika na domaćem obvezničkom tržištu jučer je bila najdulja kunska obveznica indeksirana na euro (2034.) kojom je prijavljeno gotovo 3 mil. kuna redovnog te 58,3 mil. OTC prometa.

 

Domaće tržište
U fokusu sudionika na domaćem obvezničkom tržištu jučer je bila najdulja kunska obveznica indeksirana na euro (2034.) kojom je prijavljeno gotovo 3 mil. kuna redovnog te 58,3 mil. OTC prometa.

Inozemno tržište
Cijene američkih dionica jučer su se oporavile na krilima optimizma kako će globalni napori na suzbijanju korona virusa spriječiti potencijalne velike ekonomske gubitke. Uz rast cijena nafte (nakon pada od 9% u posljednjih pet trgovinskih dana) smanjena potražnja za sigurnim utočištima doprinijela je padu cijena na obvezničkim tržištima. Prinosi na referentna američka i njemačka desetogodišnja izdanja porasli su za 3bb, na 1,64% odnosno -0,35%.