RBI objavio 226 milijuna eura konsolidirane dobiti za prvo tromjesečje 2019. godine

15.05.2019

U prvome tromjesečju 2019. ostvario je konsolidiranu dobit u visini 226 milijuna eura, dok je rezultat poslovanja iznosio 465 milijuna eura.

 

Raiffeisen Bank International (RBI) u prvome tromjesečju 2019. ostvario je konsolidiranu dobit u visini 226 milijuna eura, dok je rezultat poslovanja iznosio 465 milijuna eura.

„Rast kredita i neto kamatni prihodi povoljno se kreću. Zbog različitih jednokratnih učinaka prvo tromjesečje 2019. samo se djelomično može usporediti s istim tromjesečjem prošle godine. Očekujem da će RBI i u 2019. ostvariti dobar poslovni rezultat. Imamo snažnu kapitalnu osnovu koja nam omogućuje daljnji rast“, riječi su predsjednika Uprave RBI-ja Johanna Strobla.

Unatoč prodaji osnovnoga bankovnog poslovanja u Poljskoj, ukupni neto kamatni prihodi na godišnjoj razini tek su se neznatno smanjili za 4 milijuna eura na 825 milijuna eura. Bez te prodaje neto kamatni prihodi povećali bi se za približno 8 posto. Neto kamatna marža smanjila se za 7 baznih bodova na 2,43 posto, što je uglavnom posljedica povećanja poslova s nižom maržom u centrali i nepovoljnoga kretanja marža u Rusiji i Bjelorusiji.

Opći troškovi poslovanja pali su za 16 milijuna eura na godišnjoj razini te iznose 724 milijuna eura. Udio troškova u prihodima povećao se za 3,6 postotnih bodova na 60,9 posto, ponajprije zbog vrednovanja zaštite.

Umjereni gubitci od umanjenja vrijednosti financijske imovine

Gubitci od umanjenja vrijednosti financijske imovine u izvještajnom razdoblju bili su umjereni na razini 9 milijuna eura, u odnosu na neto otpuštanja rezervacija za kreditne gubitke u iznosu 83 milijuna eura u istom razdoblju prethodne godine – osobito zbog priljeva i naplata.

Udio neprihodonosnih izloženosti (NPE) ostao je relativno stabilan i od početka godine smanjio se za 0,1 postotni bod te iznosi 2,5 posto. Omjer pokrivenosti neprihodonosnih izloženosti na razini 58,4 posto također je gotovo nepromijenjen.

Koeficijent adekvatnosti ukupnoga kapitala (puni) na razini 18,0 posto

Stopa redovnog osnovnog kapitala (puna) iznosila je 13,4 posto, stopa osnovnoga kapitala (puna) 14,9 posto, a stopa ukupnoga kapitala (puna) 18 posto. Sve su stope zapravo nepromijenjene od kraja 2018. Kad bi se uključila dobit tekuće godine iz prvoga tromjesečja, stope kapitala bile bi za 18 baznih bodova više od navedenih.

 

Pristup mrežnoj verziji godišnjeg izvješća moguć je na stranici http://qr012019.rbinternational.com, a njemačkoj verziji na http://zb012019.rbinternational.com.

RBI svojim matičnim tržištem uz Austriju, u kojoj je vodeća institucija korporativnog i investicijskoga bankarstva, smatra i srednju i istočnu Europu (SIE). Banke kćeri pokrivaju 13 tržišta te regije. Osim toga, RBI Grupa obuhvaća i brojne pružatelje drugih financijskih usluga, primjerice u područjima leasinga, upravljanja imovinom, kao i spajanja i pripajanja društava (M&A).

Usluge za 16,3 milijuna klijenata pruža oko 47 000 djelatnika putem više od 2100 poslovnica, od kojih se velika većina nalazi u regiji SIE-a. Dionice RBI-ja uvrštene su na Bečku burzu. Austrijske regionalne Raiffeisen banke vlasnice su oko 58,8 posto dionica, dok je ostatak distribuiran javnosti. U sklopu austrijske bankovne grupacije Raiffeisen, RBI služi kao središnja institucija regionalnih Raiffeisen banaka i drugih pridruženih kreditnih institucija.

Za dodatne informacije slobodno se obratite:
Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) ili
Christofu Danzu (+43-1707-1930, christof.danz@rbinternational.com)
http://www.rbinternational.com