Usvojen Program za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti

17.04.2023

U sklopu projekta „Povećanje razine kibernetičke sigurnosti za podršku kritičnoj infrastrukturi“ pripremljen je Program za podizanje svijesti o kibernetičkoj sigurnosti Raiffeisen banke.

 

Svrha Programa je jednostavno fokusiranje pozornosti na sigurnost pri čemu je cilj omogućiti pojedincima prepoznavanje prijetnji vezanih uz kibernetičku sigurnost i, u skladu s naučenim, primjenu odgovarajućeg odgovora na situaciju ili prijetnju. Klijenti će biti upoznati s nekim od ključnih sigurnosnih prijetnji kao što su phishing, vhishing, preuzimanje podataka, maliciozne aplikacije, itd.

Provedba programa dovest će do poboljšanja razine svijesti o informatičkoj sigurnosti u svakodnevnom korištenju digitalnih usluga kako kod kuće tako i na radnom mjestu.

Prva kampanja programa pokrenuta je na temu phishinga, a materijali vezani uz ovu temu dostupni su na: https://raiffeisenbank.rba.hr/hr/cybersecurity-awareness/rba-shield.html

Banka aktivno radi na jačanju kibernetičke sigurnosti za svoje klijente i građane. U skopu projekta „Povećanje razine kibernetičke sigurnosti za podršku kritičnoj infrastrukturi“ radi se na podizanju razine kibernetičke sigurnosti Banke, te na informiranju građana u vremenima rastućih rizika u području kibernetičke sigurnosti. Za provedbu projekta Europska komisija je Raiffeisen banci odobrila 383.618,00 eura bespovratnih sredstava iz Instrumenta za povezivanje Europe. Projekt je u provedbi do 31. prosinca 2023.

Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Raiffeisen banke d.d. i ne odražava nužno mišljenje Europske unije.