Napredak u provedbi projekta kibernetičke sigurnosti

13.12.2022

Zabilježen je napredak u provedbi projektnih aktivnosti u sklopu projekta „Povećanje razine kibernetičke sigurnosti za podršku kritičnoj infrastrukturi“ za kojeg Raiffeisen banka koristi EU bespovratna sredstva Instrumenta za povezivanje Europe. 

 

Izrađena je gap analiza i plan provedbe standarda za informacijsku sigurnost te su provedene korektivne mjere kako bi se povećala zrelost sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću. Radi se i na redefiniranju internih procesa i procedura Banke upravljanja korisničkim pristupom sa svrhom unaprjeđenja. Iz tog su razloga organizirane radionice i provedene odgovarajuće analize. Nabavom novih informatičkih alata ojačani su tehnički kapaciteti postojeće infrastrukture kako bi se podigla razina kibernetičke sigurnosti Banke.

 

 

 

 

 

 

 

U narednom razdoblju planiran je nastavak započetih aktivnosti, kao i priprema programa podizanja svijesti o temi kibernetičke sigurnosti s naglaskom na bankarski sektor.

Projekt „Povećanje razine kibernetičke sigurnosti za podršku kritičnoj infrastrukturi“ ima za cilj podizanje razine kibernetičke sigurnosti Banke kako bi se podržala kritična infrastruktura i na taj način osigurala dostupnost pružanja osnovnih usluga u vremenima rastućih rizika u području kibernetičke sigurnosti. Za provedbu projekta Europska komisija je Raiffeisen banci odobrila 383.618,00 eura bespovratnih sredstava iz Instrumenta za povezivanje Europe. Projekt je u provedbi do 31. prosinca 2023.