Bez aukcije trezorskih zapisa

18.03.2020

Ministarstvo Financija ovog utorka nije održalo aukciju trezorskih zapisa obzirom da nema starih tranši trezoraca na dospijeću. 

 

Kako su aukcije trezorskih zapisa u velikoj mjeri uvjetovane dospijećem starih tranši, sljedeću aukciju možemo očekivati sljedeći tjedan kada dospijeva 800 milijuna kunskih trezoraca.